Recep Demirci “İşte yeniden, yine bir Haziran’a yürüyoruz”.

0
766

HDP Artvin Milletvekili Adayı Recep Demirci Artvin merkez dâhil tüm ilçeleri ziyaret ederek seçim çalışmalarına devam ediyor. Recep Demirci 1’nci sıra adaylığının açıklanması ardından başlattığı seçim çalışmalarında vatandaşlardan gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade ederek şu açıklamayı yaptı: “Türkiye halklarının özgürlüğe ve demokrasiye olan inancıyla 7 Haziran’da yarım kalmış olanı tamamlamak üzere HDP Artvin Milletvekili adayı olarak, dostlarla, yoldaşlarla, halklarımızla birlikte yürümek için bir adım öne çıkıyorum!

Ya 24 Haziran seçimlerinde içine sürüklendiğimiz bu kaosa ve karanlığa dur diyeceğiz; ya da AKP-MHP ittifakının ülkeyi taşıdığı karmaşada daha karanlık bir döneme doğru hızla yol almaya devam edeceğiz.

Ya içerde ve dışarda süren savaşlara, ölümlere, çatışmalara dur deyip barışın inşası için bir tuğla da biz koyacağız; ya da giderek derinleşecek olan bu çatışmalı süreç, Türkiye ve bölge halklarının geleceğini, ezilenlerin umutlarını karartmaya devam edecek.

Ya çoğulluğumuzu ve çeşitliliğimizi ülkenin zenginliğine, toplumun erdemli bir değerine dönüştürmenin fırsatı için üzerinde hepimizin daha rahat hareket edebileceği bir siyasi ve toplumsal zemin yaratacağız ya da yıllardan beri dayatılan bu teklik içinde giderek sessizleşen bir hayatı kabullenmeye zorlanacağız.

Ya kentlerimizi, köylerimizi, sularımızı, ormanlarımızı, denizlerimizi ve havamızı talan eden sistemin bu vahşi yağmasına dur deyip derelerimizin daha özgür akmasının yolunu açacağız ya da sermaye şirketlerinin doğamızı her gün geri dönüşsüz bir şekilde tahrip etmelerine içimiz sızlayarak seyirci kalmaya mahkûm edileceğiz.

Ya madenlerde, inşaatlarda, tersanelerde, fabrikalarda yaşanan iş cinayetlerine, emekçilerin sömürülmesine, işten çıkarılmalara, kamu çalışanlarının ihraç edilmelerine dur deyip emek mücadelesini yükseltmenin fırsatlarını yaratacağız ya da ölümlere iş cinayetlerine “fıtrat” diyerek emekçilerin alın terine, çalışanın iş güvencesine uzanan eller, çocuklarımızın geleceğini yoksullaştırmaya devam edecek.

Ya artarak devam eden kadın cinayetlerine, çocuk istismarına, tacizlere, tecavüzlere ve toplumsal çürümeye dur deyip daha güzel bir dünyanın kapısını aralamak için bir şans yaratacağız; ya da hep beraber bugünkü toplumsal çöküşün altında kalma tehlikesinin büyüdüğünü göreceğiz.

Ya toplumda haktan ve hukuktan yana konuşan herkesin birer birer, onar onar, yüzer yüzer zindanlara kapatılmasına, gazetecilerin, hukukçuların, öğrencilerin tutuklanmasına son verip bu çürümüşlüğe dur diyeceğiz ya da sustukça sıranın herkese geleceğini ve zindana kapatılmak için evinden alınan en son kişi için ses çıkaracak kimsenin kalmadığını göreceğiz.

RecepDemirciAfis 1

Ya barış isteyen öğretmenlerin yeni doğmuş bebekleriyle zindanlara kapatılmasına dur deyip, vicdanın sesini egemen kılacağız ya da kurslarda, okullarda, yurtlarda çocuklarımızı taciz edenlerin yaptıklarına maruz kalmaya devam edeceğiz.

Biliyoruz ki bu ülkede yaşayan bütün halklar, her inançtan insanlar, inançsızlar, kadınlar, çocuklar, gençler, emekçiler, yoksullar, işsizler kendileri dışında kalan diğerleriyle eşit olmadıkça, herkes eşit ve özgür olmadıkça hiçbir birey asla özgür olamayacaktır. Bu ülkede halklar eşit ve özgür olmadığı için Türk olarak, kadınlar eşit ve özgür olmadığı için erkek olarak, diğer inanç mensupları ve inançsızlar eşit ve özgür olmadığı için sunni müslüman olarak hiçbirimiz özgür değiliz!

İşte bütün bunları değiştirmek ve geleceğe dair umutlarımızı büyütmek için hayat, bizleri bir adım öne çıkmaya çağırıyor.

Türkiye halkları için özgürlükçü, eşitlikçi, sivil ve ekolojik bir gelecek kurma yolunda, bugüne kadar ağır bedeller verilerek sürdürülen demokrasi mücadelesinde partim HDP ile birlikte bir adım da ben atıyor, tarihsel sorumluluğumu yerine getirmek üzere HDP Artvin Milletvekili adayı olarak bir adım öne çıkıyorum!.”