Saadet Partisi Artvin İl Başkanı: Şehir Hastaneleri Ranta Kurban Edildi

0
906

Saadet Partisi Artvin İl Başkanı Gültekin Soydan, şehir hastaneleri ile ilgili hükümetin uygulamalarını eleştirdi.

ARTVİN-Saadet Partisi Artvin İl Başkanı Gültekin Soydan, şehir hastaneleri ile ilgili hükümetin uygulamalarını eleştirdi.

Soydan, sağlık politikaları; koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetleri ve bu hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan yatırımlar, tıbbi cihazlar, ilaç sektörü, sağlık turizmi, gıda, çevre, ekonomi gibi birçok konuyu birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savunarak şunları dile getirdi:

“Bugün sizlere şehir hastaneleriyle ilgili hükümetin uyguladığı yanlış politikalar üzerinde duracağız. Sağlık politikaları; koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetleri ve bu hizmetlerin  sunulabilmesi için gerekli olan yatırımlar, tıbbi cihazlar, ilaç sektörü, sağlık turizmi, gıda, çevre, ekonomi gibi birçok konuyu birlikte değerlendirmeyi gerektirmektedir. Kamu otoritesinin KÖO Model’ine başvurmadaki temel amacının, ilgili yatırımların mümkün olduğunca kısa bir  süre içinde ve belirli bir bilanço dahilinde gerçekleştirilmesini sağlamak olduğu görülmektedir. Kamu ile özel kesimin yapısal üstünlüklerinden yararlanmak ve projenin risklerini kamu ile özel kesim arasında paylaştırılarak toplamda projenin verimliliğini artırmak modelden temel beklentilerdir. Genel tasarımı ve uygulamaları değerlendirildiğinde modelin kendisinden beklenilen sonuçlara ulaşma konusunda, geleneksel kamu hizmet üretim modelin göre mutlak bir üstünlüğünün olmadığı ve hatta pek çok alanda yeni riskler oluşturması itibariyle başarısız kaldığı görülmektedir.

sp il baskani gultekin soydan 1 1
Saadet Partisi Artvin İl Başkanı Gültekin Soydan

KÖO, harcamaların bütçe dışı olması, büyük yatırım ödemelerinin kendi dönemlerine az yansıyacak olması gibi özellikleri nedeniyle hükümetlerce tercih edilmektedir. Hükümetlerin, bir yandan kamu harcamalarını kontrol altına alma ve borçlanmayı sınırlama yoluyla mali disiplini sağlama taahhütlerini ortaya koyarlarken diğer yandan denetimsizliğe yol açacak olan bütçe dışı harcamalara dayanan KÖO Modeli’ne uygulamaları bir tutarsızlıktır.

Uzun süreli KÖO sözleşmeleri, sözleşmeyi imzalayan hükümetlerden sonra gelen birçok hükümetin hem sağlık hem de kamu maliyesi alanındaki politika tercihlerini  ipotek  altına almakta, hatta tercih olanaklarını neredeyse tamamen ortadan kaldırmaktadır.

Devlet hastaneleri ticari işletmeye dönüştüğünde sağlık hizmetlerinin kamusal niteliği azalarak maliyeti artacak ve gelir dağılımı zaten fevkalade bozuk olan ülkemizde sağlık hizmetlerine ulaşmak zorlaşacaktır.

Şehir Hastaneleri ile sağlık imkanları bir bölgede toplanarak halka daha kolay ve daha az masrafla hizmet vermek amaçlanırken  iş mecrasından çıkarılmış ve ranta açık bir hale büründürülmüştür.

Köprü, otoyol, tüp geçit ve hava alanı projelerinde olduğu gibi Şehir  Hastaneleri projeleri kapsamında özel şirketler devlet garantisi ile borçlanmakta, dış borç stokunu artırmakta ve geleceğimiz adeta ipotek altına alınmaktadır.

Belki iyi niyetle başlatılan bir proje ne yazık ki işe plansızlık da girince ranta kurban edilmiştir.

Binaenaleyh, mevcut uygulamaların temel felsefesi; politik çıkarlardan ve kişisel hayallerden ziyade aziz milletimizin medeniyet anlayışına, değer algılarına ve ilmi gerçeklere dayanmalıdır.”