Sağlık Müdürlüğü Binası

0
539
saglik-mudurlugu-binasi-ana
saglik-mudurlugu-binasi-ana

Kitabesi bulunmayan yapı, muhtemelen 20.yüzyılın başında inşa edilmiştir. Çarşı Mahallesi, Yavuz Sokak,
No:1’de bulunmaktadır. Zemin katı ve çatı katıyla birlikte beş kattan meydana gelmektedir.

Her cephesinde dörder tane dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Zemin kata ve birinci kata
yandan bir girişle ulaşılmaktadır. Zemin kat bodrum olarak kullanılmaktadır. Birinci katta balkon uygulaması
görülmez. İkinci kata giriş de yan cephedendir. Bu katta, güney cephede demir şebekeli bir balkon bulunur. Üçüncü
kata geçiş, ikinci kattaki ahşap merdivenlerle sağlanır. İçeride doğu-batı doğrultusunda uzanan bir hol vardır. Diğer
birimler bu odanın etrafında şekillenmiştir. Güney cephesinde, ikinci katta olduğu gibi balkon vardır. Bu katta
pencere formları dikdörtgendir. Çatı katında, yan yana açılmış iki tane yuvarlak pencereler ve bunların yanlarında
sütünceler yer alır. Burada da balkon uygulaması görülür. Fakat diğer katlarda görülen dikdörtgen formlu
balkonlar, çatı katında yarım yuvarlak hale dönüşmüştür. Katlar arasında ikişer tane silme bulunur. Bu silmelerin
ortalarında rozetler vardır. Ayrıca her pencerede, ortada çıkma şeklinde bitkisel süslemeler yer alır. Bu uygulamalar
süsleme açısından önemlidir.

Günümüze kadar sağlam gelen yapı, bir ara Artvin Devlet Hastanesi olarak kullanılmıştır. Günümüzde
Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı bir binadır.