Sarıbudak Köyü (Melo) Kalesi

0
1101
sari-budak-koyu-kalesi-ana
sari-budak-koyu-kalesi-ana

Kitabesi bulunmadığından, hangi tarihte yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Muhtemelen
Bagratlılarca inşa edilmiştir. Sarıbudak Köyü’nün hemen yakınında, derin vadinin içinde yükselen tepenin üzerine
kurulmuştur. Oldukça küçük bir kale olan yapının sur duvarları yıkılmıştır. İki katlı kulesi ayaktadır. İç mekânında,
sarnıcı bulunmaktadır. Moloz taşla inşa edilmiştir. Herhangi bir amaç için kullanılmamıştır.