Satlel Kalesi

0
588
Satlel Kalesi
Satlel Kalesi

Şavşat İlçesi Söğütlü Mahallesinde bulunmaktadır. Plan tipi açısından, Bagratlı kalelerine benzemektedir. Osmanlılar döneminde de kullanılan kalenin sur duvarlarının büyük bir bölümü ayaktadır. İçinde sarnıç ve şapel kalıntıları bulunmaktadır.

Yapının kitabesi bulunmadığından, kesin olarak hangi tarihte inşa edildiği bilinmemektedir. Plan ve mimari özellikleri bakımından, Bagratlı Krallığı kalelerine benzemektedir. Bu benzerlik dikkate alınarak, IX. yy’da inşa edilmiş olduğu söylenebilir. Kale, Artvin-Şavşat karayolu üzerinde, Şavşat İlçe Merkezine yaklaşık 2 km kala, Söğütlü Mahallesi sınırları içerisinde, yüksek bir ana kayanın üzerine kurulmuştur. Kale toplam olarak, 3360 m²lik
alana sahiptir. Kalenin kuzeyden batıya doğru devam eden bölümünde, surlar yok denecek kadar azdır. Doğudan başlayıp, batı ucuna kadar devam eden çevresinde ise yaklaşık 13.00 m’ye kadar yükselen 4 adet ve dikdörtgen formdaki, silindirik burçlarla, bunların yarısına kadar çıkan surlar yer almaktadır.

İç mekânda, kalenin güneybatı surunda, dışa burç şeklinde yansıyan, 6.10×5.35 m ölçülerinde, 15 m yüksekliğindeki silindirik planlı kule karşımıza çıkmaktadır. Asıl mekândan günümüze 8.00×4.80 m ölçülerinde, dikdörtgen planlı ve üstü iki pahlı çatılı şapel kalıntısı ile hemen kuzeybatısında ana kayaya oyulan bir sarnıç ulaşmıştır. Kalenin doğu yönünde, birbirine bitişik olarak düzenlenmiş, 2.4 m genişliğinde dikdörtgen planlı, üstü tonozla örtülmüş iki burç yer almaktadır. Orta duvarında dışa açılan küçük bir pencere bulunmaktadır. Hemen yanındaki mekânda ise, 6.70×3.75 m ölçüsünde, 0,85 m genişliğinde, dikdörtgen formlu, kapı yer almaktadır. İç kısmı bozulan ve üst duvarları yıkılan kule, yaklaşık 7.00 m yüksekliktedir. Kalenin tüm birimlerinde moloz taş ve
kireç harcı kullanılmıştır.