Şavşat’ta bir HES gitti yerine yenisi geldi

0

Danıştay’ın Artvin’in Şavşat İlçesi Meydancık Köyü’nde yapımı planlanan Çağlayan Hidroelektrik Santrali (HES) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararını iptal etmesinin ardından Şavşat için yeni bir HES başvurusu yapıldı.

“Çağlayan HES’in ÇED Olumlu Rapru İptal Edildi” haberi için tıklayınız

Karadeniz İsyandadır’ın haberine göre Arten Elektrik’in Artvin’in Şavşat ilçesinde kurmayı planladığı Armutlu I-II hidroelektrik santrali için 26 Ekim’de İDK Toplantısı yapılacak. Armutlu HES Projesi, Karagöl-Sahara Milli Parkı içerisinde Karagöl ve Sahara bölümlerini birbirine bağlayan koridoru oluşturan derelerden Mansuret Çayı‟nın memba kolu olan, Veliköy deresi ve Nanep deresi üzerinde planlanmakta.

Rize idare mahkemesi tarafından ÇED olumlu kararı iptal edilip Danıştay tarafından kararın onaylanması sonrasında şirket ÇED raporundaki eksiklikleri gidererek yeniden Bakanlığa başvurdu.

Rize idare mahkemesinin Çed olumlu kararını iptal gerekçelerinden biri olan “Projenin Karagöl-Sahara Milli Parkı sınırları içerisine denk gelen kısmı için milli parkın ekosistemine ve biyoçeşitliliğine olan etkisi yönünden ayrıntılı inceleme ve çalışma yapılmadığı” yönündeki değerlendirmesine istinaden şirket, projenin milli park sınırları içerisinde yer alan bölümü için Revize Uzun Devreli Gelişme Planı(UDGP) çerçevesinde tekrar inceleme ve değerlendirme yapılması konusunda T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığının görüşüne başvurdu.

Projede Kamu yararı kararı

T.C. Orman ve Su İşeri Bakanlığı XII. Bölge Müdürlüğü’nün şirkete verdiği görüşe göre, Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı’nda “3.2.2.2. Sürdürülebilir Kullanım Bölgesi” başlığı altında “Milli Parkın Karagöl ve Sahara Bölümlerini birleştiren Laşet Suyu (Değirmen Deresi) ve Nanep Deresi bulunmaktadır. Bu hat içerisinde kamu yararı öngörülen faaliyetler talebe ilişkin ekolojik değerlendirme raporu kararları doğrultusunda projeler yapılabilir.” İfadesine yer verildi. Tespit edilen sorunlar kapsamında alınması gereken tüm tedbirlerin uygulanması şartıyla projenin gerçekleştirilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Şavşat Karagöl Tehlikede

Proje alanının kuzeydoğusunda Armutlu-II Regülatörünün yaklaşık 2 km kuzeyinde Şavşat Karagöl yer alıyor.