Söğütlü Mahallesi Şato

0
777
sogutlu-mahallesi-sato
sogutlu-mahallesi-sato

Batı yönünde bulunan portal şeklindeki kapının kemeri üzerinde bulunan kitabesine göre yapı, Hicri 1249 (Miladi 1833) tarihinde yapılmıştır. XIX. yy’ın sonlarına kadar yönetim binası olarak kullanılan konak muhtemelen Rus işgali sırasında bir sebeple yangın geçirerek orijinal durumunu kaybetmiştir. Günümüze mevcut yapının iç mekânına yerleştirilen iki katlı ahşap evle buna bağlı olarak değerlendirilen birbirine hizmet veren tek kat olarak ulaşmayı başarmıştır.

Doğu yönü vadinin yükseltisiyle belirlenen düz bir arazinin kenarında bulunan yapı, 13.93×12.32 m ölçülerinden meydana gelen iç avlunun etrafında gelişen; kuzey, güney ve batıda, ana çerçeveden dışa taşıntılı eyvanlar şeklinde mekânları bulunan doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen, komplike bir plana sahiptir. Asıl giriş yerini teşkil eden batı yönündeki kapıdan girilince geniş tutulmuş avluyla karşılaşılmaktadır. Bu kapının
simetriğinde doğu duvarında ikinci bir kapı açıklığı yer almaktadır. Kapıların her ikisi de içten düz atkı kemere sahiptir. Cephe duvarları 1.20 m kalınlıkta olup dolgu duvar tekniğinde örülmüştür. Kapılarda, cephelerin bir kısmında ve köşe yerlerinde iki renkli düzgün kesme taş kullanılmışken, geri kalan tüm kısımlar, moloz taştır. Düzgün kesme taşın kullanıldığı birimler iyi işçilikli ve derzsizdir.

Yapı yörede pek rastlanmayan bir yapı örneği olmasının yanı sıra değişik plan çeşidiyle de dikkat çekmektedir.