Son 4 Yılın Birincisi Artvin

0
792

Hayati Akbaş

ARTVİN-Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumunu düzenleyerek Artvin’in 4. kez birinciliğini ilan etti.

Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu’nda İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç; “Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde, akılcı ilaç kullanımı ile ilgili çalışmalar, yaklaşık 20 yıldır sürmektedir. 12 Ekim 2010 tarihinde Bakan Oluru ile, Akılcı İlaç Kullanımı Birimi kurulmuştur. 19 Mart 2012 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bünyesinde Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Dairesi kurulmuştur. Akılcı ilaç kullanımı temsilcileri ve işbirliği, illerde koordinasyonu sağlamak amacıyla 81 ilde İl Sağlık Müdürlükleri’nde Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörü ve Temsilcisi bulunmaktadır. Hastane Hizmet Kalite Standartları gereğince, hastanelerde planlama yapmak ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla Akılcı İlaç Kullanımı Ekipleri oluşturulmuştur. Sorumluluk sahibi kişiler; hekim, eczacı, hemşire, diğer sağlık personeli, hasta ve hasta yakını, üretici düzenleyici otorite diğer (medya, akademi vb.)Yapılan çalışmalar ise, 19 Mart 2012 Tarihinde AİK Dairesinin kurulup ilimizde il Koordinatörlüğünün oluşturulması sonrası: İl ve ilçe Hastanelerimizde öncelikli olarak mevcut personel eğitimleri yapılmıştır.  Yine tüm il ve ilçe hastanelerimizde halkımızı bilinçlendirecek broşür, afiş ve stant çalışmaları yapılmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğü ile müşterek eğitim çalışmaları yapılmıştır. 12 Haziran 2014 tarihinde AİK Daire Başkanlığının yeniden organizasyonundan sonra Müdürlüğümüz tarafından 2014-2015 Döneminde: İl ve ilçe Eczacılarımızın katılımıyla 5 adet bilgilendirme ve antibiyotik farkındalık sunumu. 4 Adet İl ve ilçelerimizde görev yapan ASM ve TSM doktorlarımıza AİK ve Antibiyotik farkındalık sunumu. Ayrıca yine bu dönemde Halkımıza açık olarak Artvin Belediyesi Hanımlar Lokalinde bilgilendirme sunumu. Şavşat Devlet Hastanesi’nde Sn. Kaymakam ve Belediye başkanımız ve Kurum Amirlerinin de katılımıyla AİK sunumu. Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kültür Merkezinde Sağlık Bilimleri ve Eğitim Fakültesi öğrencilerine AİK sunumu. Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile müşterek olarak AİK farkındalığı doğrultusunda 563 öğrenciye sosyodemografik özellikler formu ve akılcı ilaç kullanım anketi uygulandı. Bu çalışma sonucu maalesef öğrencilerimizde çok büyük kullanım hataları olduğu tespit edildi. Bunun üzerine fakülte ile işbirliği yaparak her ay en az bir olmak üzere öğrencilerimize bilgilendirme sunumlarına devam kararı alındı ve uygulamaya başlandı. Ayrıca bu çalışma Çoruh Üniversitesi Etik Kurulunda da kabul gördü.8 Kasım 2015 Tarihinde Şişli Cevahir Otelde Sağlık Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun da Katılımlarıyla Onurlandırdığı 2000’nin üzerinde katılımcının bulunduğu Akılcı Antibiyotik Kullanımı Ve Farkındalık Sempozyumu’nda Ekte sunduğumuz İstatistikler yayınlanarak, Artvin’imizin 4 yıllık Birinciliği Duyuruldu” ifadelerine yer verildi.

Sempozyumda İl Sağlık Müdürlüğü’neteşekkür belgesi takdim edildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Güleç mesai arkadaşlarını kutlayarak, başarılarının devamlılığı temennisinde bulundu.