“Su kaynaklarımızı korumamız, iyileştirmemiz şart!”

0
79

Yeşil Artvin Derneği, 22 Mart Dünya Su Günü nedeni ile yazılı basın açıklaması yayınladı.

Yeşil Artvin Derneği tarafından yayınlanan yazılı basın açıklamasında “Su kaynaklarımızı korumamız, iyileştirmemiz şart” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de hızlı ve çarpık kentleşme, kontrolsüz nüfus artışı ve denetimden yoksun endüstriyel faaliyetler sonucunda ortaya çıkan ciddi miktarlardaki katı ve sıvı atıklar, yeterli arıtma ve depolama tesislerinin de olmayışıyla beraber su kaynaklarımızı tehdit etmektedir. Artvin özelinde ise suyumuzu üreten havzaların özellikle orta ve yukarı kesimlerinin imara ve tarıma açılması, ormanlarımızda sürdürülen rant odaklı madencilik faaliyetleri, tarım alanlarında bilinçsiz gübre ve tarım ilacı kullanılması vb. etmenlerle hem yerüstü hem de yeraltı su kaynaklarımızın kalitesi ciddi olarak bozulmaktadır.

Ülkemizin her bir vatandaşının ‘su hakkı’ temel bir insan hakkı olarak görülmeli, suyun ticarileştirilmesinden ve su kaynaklarımızın özelleştirilmesinden vaz geçilmeli, su yönetim sistemlerine sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile halkın katılımını esas alan mekanizmaların geliştirilmesi hedeflenmelidir.

Yeşil Artvin Derneği olarak geleceğimizi koruma altına alabilmek için; sularımızın kaynağını oluşturan arazilerin imara açılmasına, buralarda rant uğruna yapılan madencilik faaliyetlerine, derelerimizin sularını kanallara hapseden HES tesislerine ve vatandaşımızın su alma hakkını engelleyen projelere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz!”