Subbeci Kilisesi

0
617
subbeci-kilisesi
subbeci-kilisesi

Dağbaşı (İşhan) Köyü’nün kuzeybatısında, yürüyerek yaklaşık 2 saatte ulaşılabilen tepelerde bulunmaktadır.

Kilise, tetrakonch planlıdır. Konçhlar dışa silindirik biçimde yansımıştır. Batısında, kuzey ve güney doğrultusunda dikdörtgen planlı bir giriş mekânı yer almaktadır. Kilisenin doğu cephesi büyük ölçüde yıkılmıştır. Küçük boyutlu yapılmış kilise yonu taşı kullanılarak inşa edilmiştir. Kiliseye batıda bulunan giriş kapısından girilmektedir. Doğu kısmı dıştan toprakla kapatılmıştır. Bunun daha sonraki yıllarda kiliseyi sağlamlaştırmak için yapıldığı anlaşılmaktadır. İç mekânda doğu cephede dışa taşıntı yapmış bir niş bulunmaktadır.

Kilisenin batı bölümü büyük oranda yıkılmıştır. Günümüze oldukça tahrip olmuş durumda ulaşan yapının üzeri beşik tonozla kapatılmıştır.