Süleyman Paşa Türbesi

0
suleyman-pasa-turbesi
suleyman-pasa-turbesi

Camii’nin batı duvarına bitişik diğer iki türbeden beş metre uzaklıkta yer alan türbe 6.25×6.25 metre ölçülerinde kare planlı ve kubbelidir.

Güney cepheden yuvarlak kemerli bir kapı ile türbeye girilmekte ve içerde dört adet şah idesiz mezar bulunmaktadır. Kare planlı alt mekândan kubbeye pandantiflerle geçilmektedir. Türbenin biri kuzeyde, diğeri doğuda caminin içine bakan iki penceresi bulunmaktadır.

Süsleme açısından oldukça sade olarak nitelendirilebilecek Süleyman Paşa Türbesi’nde malzeme olarak düzgün kesme taş, tuğla, moloz taş kullanılmıştır.