Sümbüllü (Kuvarshan) Köyü Kalesi

0
1069
sumbullu-kalesi
sumbullu-kalesi

Artvin Merkeze bağlı Sümbüllü Köyü’nde sarp bir kaya üzerine inşa edilmiştir. Kale, kırma ve moloz taşlarla
horasan harcı kullanılarak yapılmıştır.

Tabiat şartları ve insan eliyle tahribatı her geçen gün hızlı bir şekilde artan bu gözetleme kulesinin diğer
kalelere benzerliğinden dolayı 10-11. yy’lara tarihlendirmek mümkündür.

Kale, ana kaya üzerine konumlandırılmıştır. Çoruh Vadisine hâkim etraftaki kuzeydoğu ve güneybatı yönünde
köy yerleşmeleri bulunan küçük bir yapıdır. Kaleye batı yönünden girilmektedir. Kalenin giriş kulesinin en az iki katlı
olduğu anlaşılmaktadır. Moloz taş örgülü kireç harcı ile tutturulmuş duvara sahiptir. Etrafında 4-5 metre
yüksekliklerde surlar bulunmaktadır. Kalenin doğu ucunda bir sarnıç ve sarnıcın yanında tonoz örtülü bir yapı
kalıntısı yer almaktadır.