Sundurma Mahallesi Kâgir Camii

0
580
sundurma-kagir-camii
sundurma-kagir-camii

Sundurma Mahallesi’nde bulunmaktadır. Camii’nin kitabesi bulunmamaktadır. Bu nedenle hangi tarihte yapıldığı anlaşılamamıştır. Kare planlıdır. Orta bölüm kırma çatıyla kapatılmıştır. Kuzeybatı köşesinde minaresi yer almaktadır ve tek şerefelidir. Düzgün kesme taş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Giriş kapısı ve minberi ahşaptır ve oyma tekniğiyle yapılmıştır.

Günümüze oldukça sağlam bir şekilde ulaşan camii, çeşitli dönemlerde onarımlar geçirerek
sağlamlaştırılmıştır.