Türk-Gürcü Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı

0

HOPA – Türk Heyetine Karayolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı V. Nurhan Tüfekçioğlu’nun, Gürcü Heyetine Gürcistan Kara Ulaştırması Ajansı Direktörü Mikheil Khmaladze’nin başkanlık ettiği toplantıda iki ülke arasındaki karayolu taşımacılığı ilişkileri ve taşımacıların sorunları ele alınmıştır.

Yapılan görüşmeler sonucunda, çok sayıda boş giriş / dönüş yükü taşıması gerçekleştirmeye olanak veren çok girişli geçiş belgesi kotası kaldırılmış, bunun yerine 2017 yılından itibaren 100.000 adet ikili/transit geçiş belgesi, 10.000 adet boş giriş / dönüş yükü geçiş belgesi ve 2.500 adet 3. Ülke geçiş belgesi teati edilmesi kararlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra, taraflar 2016 yılı 1.000 adet ilave 3. Ülke geçiş belgesi, 2017 yılı için de 3.000 adet ilave boş giriş belgesi teati edilmesi hususunda anlaşmışlardır.

Toplantıda ayrıca, eşya ve yolcu taşıması gerçekleştiren Türk taşıtlarının Gürcistan sınır geçişlerinde ve TIR Parklarındaki uzun bekleme süreleri ve karşılaştıkları ayrımcı uygulamalar gündeme getirilmiştir. Gürcü heyeti, söz konusu şikayetlerin giderilmesi amacıyla çalışmaların devam ettiği, insan faktörünü elimine edileceği, bütün TIR Parklarını entegre eden ve adaletli bir geçiş sıralaması sağlayacak olan elektronik sıralama sisteminin birkaç ay içinde hizmete gireceği hususlarında Türk heyetine bilgi vermiştir.

Bunun yanı sıra arızi yolcu taşımaları için iki ülke arasında teati edilen izin belgesi sayısı 1 Ocak 2017’den itibaren 120 adetten 150 adede çıkarılmıştır.

Toplantıda elde edilen kazanımlar ile Türk taşımacısının haksız rekabetten kaynaklanan zararın ve Gürcistan geçişlerinde karşılaştığı sıkıntıların en aza ineceği öngörülmektedir.

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Hopa TSO Oda Meclis Üyesi ve UND temsilcisi Alişan Ender Topaloğlu Türkiye-Gürcistan KUKK toplantısında alınan kararlar çerçevesinde Gürcistan Çok Girişli (Çok Konvans) belgenin kaldırıldığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl 80 bin taşıma yapıldığının altını çizen Topaloğlu, bu yıl için 100 bin ikili belge üzerinde anlaşmaya varıldığı ve ihtiyaç olması halinde 3 bin belgeye karşılık 20 bin belge daha alına bileceğini aktardı. Yine bu kapsamda 10 bin adet Boş Girişi Belge Kotası ve 2.500 adet 3. Ülke Belge Kotası konularında iki ülke yetkililerinin anlaşma sağlandığını söyledi.