Ulukent Köyü Camii

0
593
ulukent-koyu-camii
ulukent-koyu-camii

Kitabesi bulunmayan cami, kayıtlara göre XIX. yy’ın başlarında inşa edilmiştir. 1896 tarihinde son cemaat yeri eklenmiştir. Orijinalde ahşap olan minaresi rüzgârla yıkılarak, günümüzde taş minare yeniden inşa edilmiştir.

Güneyden kuzeye doğru meyilli bir alan üzerinde bulunan cami, yüksekçe bir kaide üzerinde oluşturulmuş olup kuzeyinde 3.50 m genişliğinde son cemaat yeri, kuzeydoğusunda minaresi ile birlikte asıl mekân dıştan 12.25×10.60 m ölçülerinde kareye yakın dikdörtgen plana sahiptir. Ana mekân ve son cemaat yerinin bu yöndeki yüzeylerinden oluşan doğu cephesinin eksenden kuzeye kayan kısmında dışa taşıntı yapan minare kaidesi ve gövdesi yükselmektedir. Arazi durumundan her iki mekânın alt seviyelerinde hiçbir pencere bulunmamaktadır. Üst seviyede ise her iki bölümün ikişer penceresi yer almaktadır. Cephe üstten dışa taşırılmış düz ahşap saçakla sonlanmaktadır. Güney cephenin yüzeyinde ise iki sıradan oluşan ve simetrik olarak yerleştirilmeyen altta dört, üstte iki pencere yer almaktadır. Alttakiler üsttekilere göre büyük tutulmuş ve demir korkuluklara sahiptir.

Pencerelerin tümü dikdörtgen formludur. Zemine oturtulan cephe tabanı üstten doğu cephesine olduğu gibi düz saçaklıdır. Kapı, pencere ve mihrapta düzgün kesme taş kullanılmışken iç mekânın duvarları tümüyle sıvanarak kaplandığından buranın malzemesi anlaşılmamaktadır. Geri kalan kısımlarda iyi işçilikli ahşap malzeme görülmektedir. Çatıda alaturka kiremit kullanılmıştır. Kısmı onarımlar geçiren yapı günümüzde ibadete açık
durumdadır.