Vehip İrmiş I. Evi

0
739
vehip-irmis-evi-ilk-evi-ana
vehip-irmis-evi-ilk-evi-ana

Kitabesi bulunmamaktadır. Gösterdiği üslup özelliklerinden dolayı, 19. yüzyıl sonlarında inşa edildiği
anlaşılmaktadır. Çarşı Mahallesi, Yurt Sokak No:11’de bulunmaktadır. Zemin ve çatı katıyla beraber üç kattan
oluşmaktadır. Zemin katına giriş batıdan sağlanır. Batıda bulunan bu kapının üzeri, eğimli sundurma çatıyla
kapatılmıştır. Bu çatı demir şebekelidir ve üzerinde geometrik şekilli bezemeler vardır. Bu kata girişte merdivenler
vardır. Merdivenler çıkıldıktan sonra, hole ulaşılır. Odalar bu holün etrafında şekillenmiştir. Bu katın güney
cephesinde, demir şebekeli balkon yer alır. Her cephede, dörder tane dikdörtgen formlu pencereler açılmıştır. Çatı
katında, güney tarafta, küçük bir balkon daha vardır. Evin önünde, bahçe bölümünde, sekizgen formunda bir havuz
bulunur. Bu havuzun orijinal olup olmadığı konusunda, herhangi bir bilgi yoktur. Bu uygulamaya daha önceki evlerde
rastlanmadığından, daha sonraki yıllarda yapılmış olabileceği düşünülebilir. Evin içerisinde ocağa da yer verilmiştir.
Bu ocak dikdörtgen şekilli ve demirden yapılmıştır.

Tuğla malzeme kullanılarak yapılsa da yer yer ahşap ve demir malzemelere de rastlanmaktadır. Evde
bulunan ahşap süslemelerden biri, odalardan birinin tavan göbeğidir. Ayrıca birinci kata girişi sağlayan ahşaptan
yapılmış, çift kanatlı kapı süsleme açısından yoğundur. Oyma tekniğinde yapılmış ve üzerinde geometrik süslemeler
bulunur.

Günümüzde konut olarak kullanılan evin, orijinal de yönetim binası olarak inşa edildiğini, kaynaklardan
öğrenmekteyiz