Vehip İrmiş Iı. Evi

0
567
vehip-irmis-evi-ikinci-evi-ana
vehip-irmis-evi-ikinci-evi-ana

Yapının kitabesi bulunmamaktadır. Fakat gösterdiği üslup özelliklerinden dolayı 19. Yüzyıl sonlarına
tarihlenmektedir. Çarşı Mahallesi, Yurt Sokak No:7’de yer alır, zemin ve çatı katıyla birlikte dört kattan
oluşmaktadır. Zemin katının önden bir girişi bulunmaktadır. Balkon bölümü bulunmayan birinci kata giriş güney
cephedeki kapıdan sağlanmaktadır. Bu katta, doğuda ve güneyde dörder tane dikdörtgen formlu pencere vardır.
Birinci katta, girişteki bir hol vasıtasıyla, odalara ulaşılmaktadır. Yapının ikinci katının giriş kapısı doğu cephededir.
Bu kat da plan dizilişi açısından, birinci kat ile benzeşmektedir. Pencereler dikdörtgen formludur. Doğu cephede,
balkon yer alır. Çatı katında doğu ve batı yönlerde yuvarlak kemerli, ikişer pencere bulunmaktadır. Çatı katına,
ikinci katta bulunan ahşap merdivenler vasıtasıyla ulaşılmaktadır. Yapı, tuğla malzeme kullanılarak yapılmışsa da
yer yer ahşap ve demir malzeme de kullanılmıştır. Pencere pervazları, kapılar, yer döşemeleri, tavan döşemesi
ahşaptandır. Demir malzeme ise balkon koruluklarında ve birinci katın giriş kapısı üzerindeki sundurma çatıda
görülmektedir.

Süsleme açısından, fazla yoğun bezemeler görülmez. İkinci katta, odalardan birinin tavanında yuvarlak
silmelerden oluşturulmuş bir tavan göbeği vardır. Balkon ve kapıdaki sundurma, çatıda yer alan demir
malzemeden geometrik motifler yapıya hareketlilik katmıştır. Günümüzde konut olarak kullanılan yapıda demir
malzemenin kullanılmış olması, Art Nova etkisini akla getirmektedir.