Yerel esnafın sorunları Meclis gündeminde

0
710

CHP YDK Başkanı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan yerel esnafın korunması ve desteklenmesi adına hazırlamış olduğu yazılı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Bayraktutan yerel esnafın mağduriyetlerinin giderilmesi, dışardan teminin önüne geçilerek yerel esnafın güçlendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemelerin ne zaman hayata geçirileceğini Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Ticaret Bakanı Muş’a sordu.

Bayraktutan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesinin “d” bendine göre yapılacak alımlarda, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan idareler için 218.395,00 TL diğer idareler için ise parasal limit 72.752,00 TL’dir.

Nüfus olarak 750.000’in altında olan küçük şehirlerde, alımlar e-fiyat teklifi ve/veya fiziki ortamda fiyat teklifi alınmak suretiyle yapılması ve alımlara ilişkin süreçler, kısmen veya tamamen EKAP üzerinden alımların gerçekleştirilmesi; o şehrin ticaretinin gelişmesine engel teşkil etmekte, kırsal kalkınmayı baltalamakta, bölgesel rekabette yerel esnaf büyük şirketlerin karşısında varlık gösterememektedir.

Doğrudan temin, “bu kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü” ifade ettiğinden, doğrudan temin usulünün “ küçük ölçekli günlük ihtiyaçların karşılanması ile küçük bakım onarım işlerinin yaptırılmasında kolaylık sağlamak üzere” düzenlendiği ifade edilmektedir. Böylece, idarenin günlük ihtiyaçları, kağıt, kırtasiye malzemeleri, akaryakıt, tıbbi malzeme, temizlik malzemesi, taşınır ve taşınmaz malları için gereken küçük onarım hizmetlerinin ihale usullerinin uzun süren aşamalarına göre daha hızlı bir şekilde temin edilmesi amaçlanmaktadır.

Doğrudan Temin Yolu ile Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ Taslağı’nın, 4. Maddesinin 5. Bendinde yer alan Alımlara İlişkin Uygulama Esaslarında; “Yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılacak alımlarda, öncelikle kurumun bulunduğu il veya ilçeden temini yoluna gitmesi, temin edilememesi durumunda belirtilen il ve illerden temini olarak düzenlenmesi talebi mevcuttur. Bu talep karşılanarak yerel esnafımızın mağduriyetleri giderilecek, dışardan teminin önüne geçilerek yerel esnafımızın güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Bu bağlamda;

  • Yerel Esnafı koruyucu ve destekleyici politikalarınız nelerdir?
  • Anayasa’nın 173’üncü maddesinin “devlet esnaf ve sanatkarları koruyucu ve destekleyici önlemler alır” ifadesi gereğince Artvin ili özelinde ve benzer küçük nüfuslu illerde yerel esnafın güçlendirilmesi adına yürüttüğünüz çalışmaları listeler misiniz?
  • İlgili kuruluşların talepleri doğrultusunda; Doğrudan Temin Yolu ile Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ Taslağı’nın, 4. Maddesinin 5. Bendinde yer alan Alımlara İlişkin Uygulama Esaslarında; “Yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılacak alımlarda, öncelikle kurumun bulunduğu il veya ilçeden temini yoluna gitmesi, temin edilememesi durumunda belirtilen il ve illerden temini olarak düzenlenmesi ne zaman sağlanacaktır?
  • Yerel esnafımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, dışardan teminin önüne geçilerek yerel esnafımızın güçlendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi adına bir takvim açıklar mısınız?”