Zeytinlik Köyü Aşağı Türbe

0
653
zeytinlik-koyu-asagii-turbe-ana
zeytinlik-koyu-asagii-turbe-ana

Orta eksendeki küçük pencere hariç doğu cephesinde yüzey sağır bırakılmıştır. Güney cephesinin durumu
da doğu cephesiyle aynı olup orta yerde pencere düzenlemesine yer verilmiştir. Batı cephede de tamamen formu
bozulmuş bir pencere bulunmaktadır. Kuzey cephe, iç mekâna girişi sağladığından diğer cephelerden biraz daha
farklı olarak düzenlenmiştir. Orta kapının, her iki yanında da birer (büyük tutulmuş) pencere bulunmaktadır. Kapı
ve pencerelerin formu bozulmuştur.

Yapı dıştan kubbeyle örtülüdür. İç mekân 6.15×6.16 metre ölçüsünde kare plana sahiptir. Mekânın tam
ortasının tabanında dikdörtgen planlı kripta bulunmaktadır. Kısmen tahrip olan kriptanın içi moloz taşla dolu olup
orta yerden bombeli olarak kullanılmaktadır. Güney duvarın orta ekseninde mihrap nişi bulunmaktadır. Ancak
tahrip olmuştur. İç mekân beş adet pencere ile aydınlatılmaktadır. İç mekânın üstü iki kademeli ve yuvarlak
kemerli tromplarla geçilen kubbe ile örtülüdür. Duvar yüzeyleri sivri kemerlerle hareketlendirilmiştir.

İç mekânda herhangi bir süsleme yoktur. Zeytinlik Camii’nde devşirme malzeme olarak yerleştirilen
yıldız ve geometrik süslemeler buradan götürülmüştür. Cepheler dolgu duvar tekniğinde kireç harçla örtülmüştür.
Türbenin kubbesi tuğladan olup ceplerinde kesme taş malzeme kullanılmıştır. İç mekân günümüzde duman isiyle
kaplanmış ve sıvalar bozulmuştur. Türbe, Artvin çevresinde Selçuklu yerleşmesine tanıklık etmesi açısından önemli
bir yere sahiptir.