Zeytinlik Köyü Camii

0
561
zeytinlik-koyu-camii
zeytinlik-koyu-camii

Zeytinlik Camisi, Artvin merkeze bağlı Zeytinlik Köyü’nde bulunmaktadır. Caminin kitabesine göre 1857 yılında (Hicri 1272), Saliha Hanım tarafından yaptırılmıştır. Eskiden minare olarak caminin kuzeye bakan tarafında bulunan çınar ağacı kullanılırmış; fakat çınar rüzgârla yıkılmıştır. Çınarın yıkılışının ardından, günümüzden yaklaşık 21 yıl önce, caminin kuzeydoğu köşesine minaresi yapılmıştır. Bugüne kadar ciddi bir onarım görmeyen cami, hâlâ dimdik ayaktadır ve özgünlüğünü korumaktadır. Caminin kapı formu ve ağaç süslemeleri, caminin büyük özenle  yapıldığını göstermektedir. Kuzeyden güneye doğru alçalan meyilli bir alan üzerine inşa edilen yapının kuzeyinde etrafı açık son cemaat yeri, kuzeydoğu köşesinde ise minaresi bulunmakta olup, ana mekân dıştan 13.00×12.50 m
ölçülerinde, kareye yakın plana sahiptir. Yüksek bir kaide üzerine oturan doğu cephesi, alttaki pencere seviyesini, üstteki mahfil katının başlangıç kısmını teşkil eden iki yatay hatılla belirlenmiştir. Alt seviyede iki, üstte ise üç adet etrafı ahşap pervazlarla vurgulanmış alttakiler büyük, üsttekileri küçük olmak üzere her biri dikdörtgen formlu beş adet pencere bulunmaktadır. Cephenin üzeri köşeleri yuvarlatılmış çatının öne taşırılması sonucu elde edilen ahşap saçakla örtülmüştür. Ayrıca yan hatıllar üzerine bindirilmiş vaziyette çıkıntı yapan ızgaralarla kuzey köşesine bitiştirilmiş minare kaidesi yer almaktadır. Yapı dıştan kırma çatıyla örtülmüştür.

Tarihi değeri olmayan minare, kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Kaidesinin kuzey cephesinde minareye giriş sağlayan kapı bulunmaktadır. Tümüyle taş malzemeden inşa edilmiş olup, silindirik gövde sıvanarak kapatılmıştır. Küçük kapsamlı bir yapı olmasına karşı özellikle portali ve iç mekândaki ahşap elemanları zengin süslemelere sahiptir.