Zeytinlik Köyü Yukarı Türbe

0
916
zeytinlik-koyu-yukari-turbe-ana
zeytinlik-koyu-yukari-turbe-ana

Türbe dıştan 8.55×8.40 metre ölçülerinde yaklaşık kare plana sahiptir. Altta kriptası olmak üzere tek kattan
meydana gelmektedir.

Doğu cephenin orta ekseninde iki pencere bulunmaktadır. Üstteki pencere kubbe eteğine yerleştirilmiş olup
küçük ebatta ve oval formdadır. Alttaki diğer pencerenin formu bozulmuştur. Güney cephe, doğu cephesi ile aynı
düzenlemeye sahip olup kuzeyi dışa kapalıdır. Batı cephesi de diğer cephelerle aynı düzenlemeye sahiptir. Kubbe
eteğinde oval formlu pencere yer almaktadır. Kuzey cephesi diğer cephelerden farklı düzenlemeye sahiptir. Orta
eksende yuvarlak kemerli, dikdörtgen formlu kapı, her iki yanında da birer pencere bulunmaktadır. Kapı ve
pencere formları bozulmuştur. Yapı, trompları dışa yansıtılmış kubbe ile örtülmüştür. İç mekân 6.90×6.85 metre
ölçüsünde kare plana sahiptir. Mekânın orta yerinde güney-kuzey doğrultusunda, dikdörtgen plana sahip kripta
bulunmaktadır. Kriptanın içi moloz taşla dolmuş olup, kuzeybatı köşesinde içine inişi sağlayan taş basamaklı
merdiven yer almaktadır. Kripta örtüsü beşik tonoz şeklinde olup iç mekânda taban döşemesi bulunduğundan,
türbenin ortasında bombeli şeklinde durumdadır.

Güney cephede, basit işçilikli, yarım yuvarlak formlu mihrap nişi bulunmaktadır. İç mekân, toplam beş adet
pencere ile aydınlanmaktadır. İç mekânda ve cephelerde herhangi bir süsleme yoktur. Cepheler dolgu duvar
tekniğinde, kireç harçla örülmüştür. Cephe kaplamaları düzgün kesme taş malzeme olup, Zeytinlik Camii’nde
kullanılmak üzere yerlerinden sökülmüştür.