Ziver Demiröz Evi

0
589
ziver-demiroz-evi-ana
ziver-demiroz-evi-ana

Şehir merkezinde eğimli bir alanda konumlanan dikdörtgen planlı yapı, bodrum ve zemin katla beraber üç
kattan oluşur. Doğusunda geniş bir bahçe bulunmaktadır. Taş, tuğla ve ahşap malzemenin bir arada kullanılmasıyla
inşa edilen konutun doğu cephesi vadiye bakmaktadır. Doğu cephesinden girilebilen bodrum katının beden
duvarları düzgün kesme taş malzeme ile yapılmıştır. Bodrum katına giriş kapısı orta eksende yer alıp ahşap
kanatlıdır. Kapının sağında ve solunda birer adet pencere açıklığı mevcuttur. Cephenin zemin katı sıvalı olup ½
oranında, ahşap söveli ve kasalı dört adet pencere açıklığı mevcuttur. Aynı cephenin birinci katında Artvin
evlerinde sıkça rastlanan balkon bulunmaktadır. Cephe boyunca uzanan ahşap balkon üstten ahşap çatı ile
örtülmüştür. Çatı ile balkon arasındaki beş adet ahşap direk çatıyı taşımaktadır. Balkonun ahşap korkulukları ile üst
kısımda ahşap sütunlar arasındaki süslemeler ahşap oyma tekniği ile yapılmış olup, kaliteli işçilik yansıtmaktadır.
Taşınmazın asıl yaşam alanına giriş, güney cephesinin zemin katında bulunan ahşap çift kanatlı kapı açıklığı ile
sağlanmaktadır. Kapının önü moloz taş malzeme beton ile düzgünleştirilmiştir.

Cephenin zemin katında girişin solunda ½ oranında, ahşap söveli ve kasalı demir korkuluklu iki adet
pencere bulunmaktadır. Birinci katta ise aynı özelliklere sahip dört adet pencere bulunmaktadır. Yapının batı
cephesinde kat farkından dolayı sadece birinci kat görülebilmektedir. Birinci katın beden duvarları moloz taş
malzeme ile yapılmış olup orta eksende bir kapı açıklığına yer verilmiştir. Taşınmazın batı cephesi hariç diğer
cephelerde kat aralarında ve köşelere yerleştirilen ahşap kirişler cepheleri hareketlendirmiştir. Yine taşınmazın
doğu cephesinin birinci katında pencereler ve balkon kapısının dört kenarını sınırlayan turuncu şerit boya süsleme
ile pencereler arasında yapılan kalem işi süsleme özgün özellikler yansıtmaktadır. Kırma çatıya sahip yapının
çatısının üzeri sac ile kaplıdır. Artvin’in yöresel mimari yapılarından olan konutun 20. yy’da yapıldığı
düşünülmektedir.