Ulukent Köyü Konut

0
554
Ulukent Köyü Konut
Ulukent Köyü Konut

Arhavi İlçesi, Ulukent Köyü’nde bulunan konut bodrum katla beraber iki katlı olarak inşa edilmiştir. Bina dört cephelidir. Ahşap tek kanatlı kapı ile binaya girilir. Bodrum ve zemin katta olmak üzere iki girişi mevcuttur. Binanın giriş kısmı yıkılarak briket tuğla ile yeniden inşa edilmiştir. Kitabesi bulunmadığından hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir. Yöredeki tipik Arhavi evlerinin bir örneğidir. Binanın bodrum katında iki tane oda bulunmaktadır.
Zemin ve tavan ahşap, duvarlar taş ve ahşap arası sıvalıdır. Binanın kuzey cephesinde wc olarak kullanılan bir bölüm sonradan eklenmiştir. Binanın cephelerinde ahşap giyotin pencereler yer almaktadır. Yapıda ahşap ve tuğla malzeme bir arada kullanılmıştır. Binanın ön cephesinde yedi tane dikdörtgen formlu pencere kullanılmıştır. Birinci katta ise pencereler daha küçük tutulmuştur. Bodrum ve giriş kat arasında ahşap merdiven yer almaktadır. Yapının üzeri kırma çatıyla kapatılmıştır ve çatıda kiremit malzeme kullanılmıştır. Süsleme açısından oldukça sade bırakılmıştır. Günümüzde hala konut olarak kullanılmaktadır.