Arhavi Merkez

0
1459
Arhavi
Arhavi

 

İlçe 1877 yılından önce Batum ve havalisinin Türklerin elinde bulunduğu zamanlarda Gönye Mutasarrıflığına bağlanmıştır. 1 Haziran 1954 yılında tekrar ilçe haline gelmiştir. 314 km2 yüz ölçümüne sahip olan ilçe, 30 köy ve 7 yerleşim biriminden oluşmaktadır. 1997 nüfus sayımına göre ilçede 17.891 kişi yaşamaktadır. Engebeli arazi üzerinde kurulmuş, iki vadi eteklerinde yerleşimi vardır. Köylerin çoğu vadi eteklerinde ve bu vadinin meydana getirdiği küçük düzlüklerde kurulmuştur. İlçede 500-600 metre yüksekliğe kadar yerleşim yapılmaktadır. En yüksek yeri Yusufeli-Arhavi-Fındıklı hududunu teşkil eden Marsis Tepesi’dir. İlçenin 2800 metre yüksekliğinde iki krater gölü (Göle ve Karagöl) ve Dikmen çevresinde de üç adet küçük göl vardır. İlçe, Artvin’in Karadeniz’e kıyı 2 ilçesinden birisi olup kıyı uzunluğu 14 km.’dir. Dağların dik ve yamaçlı oluşu tarım alanını da sınırlamış, 1950 yılından sonra çay tarımı yapılmaya. Az miktarda narenciye yetiştirilmektedir.