Bayraktutan Artvin’in Sesi Oldu

0
749

ANKARA-Artvin CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan afetlerin yerinde incelenip, gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığının tespiti için Meclis Araştırma Komisyonu açılmasını talep etti.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Özellikle Doğu Karadeniz’de artan sel ve heyelan felaketleri nedeniyle TBMM Başkanlığı’na Araştırma Komisyonu Kurulması ile ilgili bir önerge verdi. Bayraktutan’ın verdiği Araştırma Komisyonu Kurulması önergesinde şu ifadeler yer alıyor:

“Doğu Karadeniz bölgesi doğa güzellikleri, temiz havası, eşine az rastlanır nehirleri, şelaleleri, vadileri, yaylaları, denizin mavisi, doğanın yeşili iç içe geçmiş el değmemiş cennet bir köşe olarak bilinir. Bilinir diyoruz çünkü bakir doğası her geçen gün zedeleniyor, sermaye ve rant düşkünleri el değmemiş Doğu Karadeniz’i doğa cenneti değil, maalesef pazar cenneti olarak görüyor. Bölge’de hiçbir alt yapı ve bilimsel araştırma yapılmadan siyasi ve ekonomik ilişkiler neticesinde derelerimize irili ufaklı sayısız Hidroelektrik Santralleri kuruluyor, dere yatakları, ekolojik yaşam ister istemez değişime uğruyor. Sayısız ağaçlar kesiliyor, Yeşil yol denerek yaylalar betonlaşıyor, bakir D.Karadeniz ormanları artık insanlığın değil, sermayenin cenneti haline geliyor. Denizler dolduruluyor, ormanlar kesiliyor, zaruri işler bir yana yangından mal kaçırırcasına doğadan intikam alırcasına talan üstüne talan gerçekleşiyor.Halk dilinde “Doğa er ya da geç kendine ait olanı geri alır” diye bir tabir mevcuttur. Son 5 yıl içerisinde Karadeniz sahil yol defalarca deniz tarafında geri alınmış, maddi ve manevi zararlar oldukça büyük olmuştur. Ancak projeyi yapanlar, kontrol edenler ve onaylayanlar yaşanan milyonlarca dolar kaybın, devleti zarara sokmanın hesabını vermemişlerdir. Aksine yaşanan afetler yeni iş kapıları oluşturmuş, hatalarından kaynaklanan maliyetler sermayelerine sermaye katmıştır. Yine dere yatakları ile oynanmış, HES adı altında yapılması uygun olmayan projeler siyasi ve ekonomik ilişkiler neticesinde geçmiş ve akabinde dereden alınanları dere geri alarak büyük afetler yaşanmasına etken olunmuştur. Yetkililer ise doğal afet deyip konuyu çok rahat geçiştirmişlerdir. Tabi kaçak ağaç kesimleri, doğanın tahribatı, taşocakları vb gibi birçok doğa tahribatı da bölgedekiekolojik dengeyi bozmuş, iklimsel koşulları değiştirmiştir. Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle Rize ve Artvin’i içine kapsayan bölgede aşırı yağışların yaşandığı bilgisi yöre insanında olduğu gibi Devletin ilgili kurumlarının da malumatıdır. Ancak DSİ, Karayolları, AFAD, Çevre ve Şehircilik, Özel İdare gibi ilgili kurumlarımız bölgede yaşananlara karşı yeterli olamadıkları gibi yaşananlardan da ders çıkaramamış, hiçbir önleyici tedbir almamıştır. Her Sel afeti neticesinde anılan kurumlarımız yetersiz kalmış, yetersizlik neticesinde mağduriyetlerin yaşanmasına neden olunmuştur. 24 Ağustos 2015 tarihinde Artvin ili Arhavi ve Hopa ilçesinde büyük bir Sel felaketi yaşanmış, tarifsiz maddi ve manevi kayıpların yanında telafisi olmayan can kayıpları da gerçekleşmiştir. Bu tablo tüm Türkiye’yi ziyadesiyle üzmüş, ülkemizin dört bir yanından araç gereçler gelerek bölgedeki yaraları sarmayı hedeflemiştir. Ancak mevcut yaralar sarılırkenBorçka ve Murgul ilçelerimizde 3 ay sonra bir afet daha meydana gelmiş bölge yaşanmaz hale getirmiştir. Durum yetkili ve sorumlu kurumlar tarafından oldukça vahimdir. Devletimiz bölgede yaşanması muhtemel afet karşısında; Afet olmadan hazırlıklı olmak durumundadır.

HopaSelUgurBayraktutanHepimizin bildiği gibi Doğu Karadeniz bölgesi Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesidir. O nedenle yaşanan yağışlar neticesinde yetkililerin oluşan mağduriyeti Afet diye geçiştirmesi asla kabul edilemez bir durumdur. İlgili kurumların görevi durum tespiti yapıp yaşanan afeti açıklamak değil, o afet olmadan bertaraf etmektir. O kurumların olmasının amacı da budur. İhmalkârlıklar neticesinde vatandaşlarımız ölmektedir. Görevlileri afet ile ilgili daha duyarlı olmaya özellikle de afet yaşanmadan önleyici tedbirlerin alınması yönünde çalışmalar yapmaya, Perşembenin gelişini Çarşamba’dan anlamaya, her an afet olacakmış gibi tedbirli olamaya davet ediyor, bir kez daha vurguluyoruz.”

Bayraktutan açıklamalarının devamında; “Yukarıda belirtilen hususlar ışığında Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan afetlerin yerinde incelenip, gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığının, olası afetlere karşı önlemlerin alınması ve yeni projelerde muhtemel afetlerin bertaraf edilmesi amacıyla kurulacak bir Meclis Araştırma Komisyonunun tüm bu sorunları yerinde inceleyip belirlemesi amacıyla Anayasa’nın 98nci ve içtüzüğümüzün 104ncü ve 105nci maddeleri gereğince Meclis araştırma komisyonu açılmasını saygılarımızla arz ederiz” ifadelerine yer verdi.