Ben Artvinim Dostlar

0
1477

Ben Artvinim dostlar bensiz olmaz… 
Sirya’da şarabım asma dalında,
Bundandır başının dumanı genyanın
Bundandır yalpalanması Çoruh’un;
Ben artvinim dostlar bensiz olmaz…

Ardanuç’ta kaleyim yüzyıllar saklı taş duvarlarında,
Berta köprüsüyüm selam durur mehredin eserleri
Efkar tepesinde bir delikanlı al yazmasını dişler yavuklusu,
Ben Artvinim dostlar bensiz olmaz…

Gelin görün pancarcı olmuşum
Horona durmuşum sahara’da
Üç nesil birden
Ben Artvinim dostlar bensiz olmaz…

Bir yanım barıştır benim
Korzul’daki zeytin ağacına sorun
Hırçın poyrazım karadenizin Hopa kıyısında

Bir yanım kavga Arhavi’de çay çiçeği
Murgul’da bakır
İçkalede alabalık kan benekli
Ben Artvinim dostlar bensiz olmaz…

Yakılmış ağıtlarım var
Gidenlerin ardında
Bıldırcın mevsiminde atmacayım,çıngırak sesleri
Ben Artvinim dostlar bensiz olmaz…

Baharın müjdesidir beyaz su yalasında
Mey,kaval,tulum,zurna,akardiyon
Sesiyim bir düğünde
Dostada düşmanada güzellikler anlatırım
Dağ dağ olurum deniz deniz
Gönül gönül olurum yürek yürek
Sınır boylarında bayrak,kurtuluş savaşında mauzer,
Ben özgülüğüm,ben bağımsızlık,ben kaçkar dağıyım
Ben deli horon
Günü geldiğinde atabarı değil Atatürk’üm Kocatepe’de
Ben Artvinim dostlar bensiz olmaz