Chuta karmate – Küçük değirmen – Xelimişi Xasani

0
873

Xelimişi Xasani

 

Chuta karmate
Skhurepe oşenams sersi muşite
Mcveş emektari çhutha karmathe
Txomuş ğurni do txomuş sphinate
İkten udodginu çhutha karmathe

Ne seri dodgitun ne ti dğaleri
Nakho oputharis na-umkums mkveri
Mitik var zhiroms ar doçhkhindineri
Çkuni m3hkhupi skuris çhutha karmathe

Hetepe skani medulyepe thes
Hetepe thes si na bina dogidves
Skani khala nakho seri otanes
Medulyeş manebra çhutha karmathe

Nakho içinobup kale khulani
KHuçxe çhkhvaderi, xe nasiro ni
Varna nakho kçini torna khinoni
Dotkvi hele ar çhutha karmathe

Hetepe khala re seri dğaleri
Si-ti mazaxmethe hetep e steri
Nakhos mani mani umkvi do mkveri
Oşkvi oxorişa çhutha karmathe

Tkvi!… çkar gizhirun-i ağaş khulani
Phaphu3hepete mağali kuroni
Na megodgitu heşo çhumani
Kokşuns-na dotkvi çhutha karmathe

Var kşuns, komiçkin m3udi gikhitxi
Ma skani tarixi dido vikhitxi
Var viceri xolo sin-ti mogkhitxi
Dobstiibi do var tkvi çhutha karmathe

Çku juris-ti derdi mtel ar miğunan
Noxenepe çkuni çkun var mançhenan
Çkun viçalişamt çkavepek imxonan
Hatepe momçhunan çhutha karmathe

Çkva şeni haşo mundeşa ikter
Miş noxene mişi coxote ikter
Çkva şeni eipşer, çkvaşa moyçoder
Si mutu var ganç’en, ç’ut’a karmat’e
Sin-ti var giçkin mu gcoxons mi re

 

Küçük değirmen
Vadileri şenlendirir sesiyle
Yaşlıca emektar küçük değirmen
Kızılağaç oluğu ve lülesiyle
Döner durmaksızın küçük değirmen

Ne gece duru yor ne de gündüzün
Bilmem kaç köylü ye öğüttüğü un
Kimse görmemiştir bir argın yorgun
Bizim loş vadide küçük değirmen

Nice tanışırsın kızlı, analı
Tabanları çatlak, nasır ayalı
Ya da nice nine, saçı kınalı
Deyiver hele bir küçük değirmen

Onlar senin işçilerin ve ustan
Onlar idi, seni yapılandıran
Nice gece boyu seninle duran
Emekçinin dostu küçük değirmen

Onlarlasın birce gündüz ve gece
Sen de hizmetçisin onlar gibice
Nicesine tez tez öğüttün nice
Yolladın evine küçük değirmen

Söyle! Hiç gördün mü, bey-ağa kızı
Tombullu topuklu ökçeyle bazı
Kapına dayanan öyle gün ağzı
Anımsıyorsan de, küçük değirmen

Anımsamazsın ya güyadır sorgum
Senin geçmişinden izleri sürdüm
İnanmadım yine, sana da sordum
Sustun ve demedin küçük değirmen

Biz ikimizin hep birdir derdimiz
Dönmez bize bizim derdiklerimiz
Yiyen başkaları emek veren biz
Bunlar yazgımızdır küçük değirmen

El için böylece nice dönersin
Kimin yapıtına kimce hünersin
Başkasına dolup dövüp dönersin
Sana bir şey düşmez küçük değirmen
Sen de bilmiyorsun adın ne, kimsin