Doğu Karadeniz’de ihracat geriledi

0

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2017 yılı ihracat rakamları açıklandı. Buna göre bir önceki yıla oranla ihracat yüzde 8 geriledi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, 2017 yılında Trabzon, Rize Artvin illerinden oluşan Doğu Karadeniz Bölgesi’nden 1.460.005.570 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. Bu ihracatın 1.195.903.542 dolarlık kısmı Trabzon, 159.200.784 dolarlık kısmı Rize, 53.210.797 dolarlık kısmı Artvin ve 51.690.446 dolarlık kısmı ise Gümüşhane’den gerçekleştirildi. Doğu Karadeniz’de bir önceki yıla oranla ihracatta yüzde 8  oranında bir düşüş yaşandı. Bölgeden gerçekleşen ihracatta miktar bazında da ise yüzde 44 oranında düşüş görüldü. Kanuni merkezleri Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerinde bulunan firmaların Türkiye genelinden gerçekleştirdikleri ihracat rakamları baz alınarak bulunan bölge ihracatı, 2017 yılında Türkiye genelinden gerçekleşen ihracat 157,1 Milyar dolar içerisinde yüzde 0,93’lük bir paya sahip bulunuyor.

Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta Trabzon ili ihracatında yaşanan yüzde 10,6  oranındakli düşüşün fındık ihracatındaki, fındık ihraç fiyatlarının bir önceki sezona göre daha düşük kalmasından kaynaklandığı belirtildi. Ancak Trabzon ili toplam ihracatında fındık dışındaki diğer sektörlerin ihracatında ise artış yaşandı. Bunun yanında Trabzon ili 81 il sıralanmasında en fazla ihracat yapan 15 inci il olma üstünlüğünü 2017 yılında da sürüdürdü. Ayrıca Türkiye geneli 81 il çinde 1 Milyar doların üzerinde ihracat yapan iller arasında da yerini korudu. Rize ili ihracatında ise yüzde 1,5 oranında küçük oranlı bir düşüş yaşanmış olup, bu düşüşte komşu ülkelere özellikle Gürcistan’a yapılan ihracatta görülen düşüşten kaynaklandığı belirtildi. Artvin’de ise ihracatta görülen yüzde 4,7 oranındaki düşüşün yine Gürcistan’a yapılan ihracatımızda bir önceki yıla oranla yaşanan düşüşten kaynaklandığı öğrenildi.

Gümüşhane ihracatında ise yüzde 75 gibi rekor bir düzeyde artış yaşandı. Bu artıştaki en büyük neden ise madencilik ürünleri ihracatçılarının kanuni merkezlerini Gümüşhane iline almaları yanında, madencilik ürünleri fiyatlarında dünya piyasalarında 2017 yılında bir önceki yıla oranla yaşanan artışların ihraç fiyatlarına da artış olarak yansımasından kaynaklandı.

446 FİRMA İHRACAT YAPTI

Doğu Karadeniz Bölgesinden gerçekleşen ihracat 2017 yılında toplam 446 firma tarafından gerçekleştirildi. Bölge ihracatının yaklaşık yüzde 80’ini  tarım ürünleri ihracatından, yüzde 9’luk kısmı sanayi ürünleri ihracatından ve yüzde 11’lik kısmı da madencilik ürünleri ihracatından oluşuyor. Ürün grubu bazında incelendiğinde ise bölgeden gerçekleşen ihracatın yüzde 58’ini fındık ve mamullerinin oluşturduğu görülüyor.  Geçen yıl aynı dönemde gerçekleşen fındık ihracatına göre miktar bazında yüzde 0,6 ve değer bazında yüzde 19,8 oranında bir düşüş yaşandı. Bu kapsamda Trabzon  ilinde 117.342 ton karşılığı 831.937.267 dolar tutarındaki fındık ve mamulleri ihracatı gerçekleşti. Türkiye geneli fındık ihracatınınyüzde 45’i tek başına Trabzon ili tarafından gerçekleştirildi.