Eğitim-Sen, uzaktan eğitim kararına dava açtı

0
96

Eğitim-Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş, sendika genle merkezinin uzaktan eğitim kararıyla ilgili yürütmesinin durdurulması ve iptal talebiyle dava açtığını duyurdu.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi. Bu kapsamda Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları depremzedelerin kullanımına açılacak.

Akademisyen, öğrenciler ve velilerse bunun depremzedeler için çözüm olmadığından ve yeni mağduriyetler oluşturacağından dolayı karara karşı çıkıyor.

Eğitim-Sen de uzaktan eğitim kararıyla ilgili yürütmenin durdurulmasını ve iptal talebiyle dava açtı.

Eğitim-Sen’in Şube Başkanı Gümüş genel merkezin açtığı dava ile ilgili şunları söyledi: “11 Şubat tarihinde duyurulan dava konusu karar akabinde; yükseköğretim öğrencileri 2 gün sonra üniversitelerine dönmeyi beklerken, bu duyurudan sonra bir anda bilinmezliğe düşmüştür. Uzaktan öğretime devam edecek öğrencilerin kaçının internet erişimi veya bilgisayar imkânı olduğu muammadır.

Duyuru ile birlikte, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda barınan öğrenciler yurtlardan tahliye edilmiş ve bu yurtların depremzedelere tahsis edileceği açıklanmıştır. Yurtlardan tahliye edilen öğrenciler arasında depremzede öğrenciler de bulunmaktadır. Haliyle bu öğrencilerin çoğunun yurtlarından çıkıp dönecekleri bir evi dahi bulunmamaktadır.

Bu açıdan alınan kararın depremin sonuçlarını ortadan kaldırmaya dahi hizmet etmediği açıktır. Kaldı ki sosyal bir hukuk devletinde, kamu idaresinin, bir doğal afetin sonuçlarını azaltmak için temel hak ve özgürlükler arasında tanımlanmış ve ancak kanunla sınırlanabilecek eğitim hakkını sınırlandırması veya sekteye uğratması kabul edilemez bir durumdur.

Sonuç olarak; sendikamız tarafından, yasal ve uluslararası mevzuat hükümlerine, tüm idari eylem ve işlemlerin genel amacı olan kamu yararı ilkesine, olağanüstü hal ilanını düzenleyen Anayasanın 119. maddesine aykırı bu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli dava açılmıştır.”