Artvin İl Genel Meclisi Eylül Ayı İl Genel Meclisi Kararlarını Açıklandı

0

ARTVİN – Artvin İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu ve başkan vekillerinin başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 9 konuyu ele alarak görüştü ve karara bağladı.

Eylül ayı toplantılarında İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

Madde 1: İlimiz Şavşat İlçesine bağlı Yavuzköy Köyü sınırları içerisinde Süleyman Alagöz’e ait tapuda 193 ada 20 ve 27 no’lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılması planlanan “Gelişme Konut Alanı” projesi imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 03/08/2016 tarih ve 81 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Şavşat İlçesine bağlı Yavuzköy Köyü sınırları içerisinde Süleyman Alagöz’e ait tapuda 193 ada 20 ve 27 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılması planlanan “Gelişme Konut Alanı” projesi imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili 09/08/2016 tarih ve 13 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli, Şavşat İlçesine bağlı Yavuzköy Köyü sınırları içerisinde yer alan Süleyman Alagöz’e ait tapuda 193 ada, 20 ve 27 nolu parselde kayıtlı 1/1000 ölçekte F48-c-03-b-4-c, F48-c-03-c-1-b, 1/5000 ölçekte F48-c-03-c, F48-c-03-b paftada yaklaşık 3.101,19 M²’lik taşınmaz üzerine yapımı planlanan “Geliştirme Konut Alanı” projesine ilişkin olumsuzluğa rastlanmadığı ve kurum görüşlerinde herhangi bir sakınca olmadığından, hazırlanan 21740 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (2 pafta) ile 21741 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, (2 pafta) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 2: İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucu makine parkında atıl durumda bulunan araç ve iş makinelerinden 2000 Model Hamm marka Silindirin, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden bedelsiz olarak Borçka Belediye Başkanlığına devrinin görüşülmesi.

K A R A R: Borçka Belediye Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün 23.08.2016 tarih ve 2074 sayılı yazılarına istinaden, İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucu makine parkında atıl durumda bulunan araç ve iş makinelerinden 2000 Model Hamm marka Silindirin, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden Borçka Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak devri ile ilgili talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3: İlimiz Hopa İlçesine bağlı Esenkıyı Köyü sınırları içerisinde tapuda 191 ada ve 3 no’lu parsel üzerine Hopa Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılması planlanan “Otel” ve “Günübirlik Tesis Alanı” projesi imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması.

K A R A R : Artvin İli, Hopa İlçesine bağlı Esenkıyı Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 191 ada ve 3 no’lu parselde 1/1000 ölçekte F46-b-10-a-1-c ile 15000 ölçekte F46-b-10-a paftada kayıtlı yaklaşık 1.725,62 M²’lik taşınmaz üzerine Hopa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından yapılması planlanan “Otel” ve “Günübirlik Tesis Alanı” projesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (1 pafta) ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının (1 pafta), 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 4: İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucu makine parkında atıl durumda bulunan araç ve iş makinelerinden 2000 Model Hamm marka Silindirin, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden bedelsiz olarak Borçka Belediye Başkanlığına devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 06/09/2016 tarih ve 87 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucu makine parkında atıl durumda bulunan araç ve iş makinelerinden 2000 Model Hamm marka Silindirin, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden bedelsiz olarak Borçka Belediye Başkanlığına devri ile ilgili 07/09/2016 tarih ve 19 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Borçka Belediye Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün 23.08.2016 tarih ve 2074 sayılı yazılarına istinaden, İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucu makine parkında atıl durumda bulunan araç ve iş makinelerinden 2000 Model Hamm marka Silindirin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7/c, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71. maddeleri ile Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği hükümleri uyarınca Borçka Belediye Başkanlığına İdarece belirlenecek bedel karşılığında satışının yapılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 5: İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucu makine parkında atıl durumda bulunan araç ve iş makinelerinden arazili çift kabin Isuzu marka Pick-Up’ın, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden Şavşat Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına bedelsiz devrinin görüşülmesi.

K A R A R: Şavşat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının 20.06.2016 tarih ve 93 sayılı yazılarına istinaden, İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucu makine parkında atıl durumda bulunan araç ve iş makinelerinden 08 AC 712 plakalı arazili çift kabin Isuzu marka Pick-Up’ın Şavşat Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına bedelsiz olarak devri üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

Şavşat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının yazılarına istinaden, Taşınır Mal Yönetmeliğinin Kamu İdareleri Arasında Bedelsiz Devir başlıklı 31. maddesine istinaden, “Kayıtlara alınış tarihi itibariyle beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyulan idarelere bedelsiz devredilebilir.” denildiğinden, İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucu makine parkında atıl durumda bulunan araç ve iş makinelerinden 08 AC 712 plakalı arazili çift kabin Isuzu marka Pick-Up’ın her türlü masraflarının Şavşat Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca karşılanmak koşuluyla bedelsiz devrine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 6: İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucu makine parkında atıl durumda bulunan araç ve iş makinelerinden arazili çift kabin Isuzu marka Pick-Up’ın, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden Artvin Belediye Başkanlığına bedelli veya bedelsiz devrinin görüşülmesi.

K A R A R: Artvin Belediye Başkanlığının 07.09.2016 tarih ve 3419 sayılı yazılarına istinaden, İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucu makine parkında atıl durumda bulunan araç ve iş makinelerinden 08 AP 173 plakalı arazili çift kabin Isuzu marka Pick-Up’ın Artvin Belediye Başkanlığına bedelli veya bedelsiz devri üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

Artvin Belediye Başkanlığının yazılarına istinaden, Taşınır Mal Yönetmeliğinin Kamu İdareleri Arasında Bedelsiz Devir başlıklı 31. maddesine istinaden, “Kayıtlara alınış tarihi itibariyle beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyulan idarelere bedelsiz devredilebilir.” denildiğinden, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7/c, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71. maddeleri ile Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği hükümleri uyarınca İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucu makine parkında atıl durumda bulunan araç ve iş makinelerinden 08 AP 173 plakalı arazili çift kabin Isuzu marka Pick-Up’ın Artvin Belediye Başkanlığına İdarece belirlenecek bedel karşılığında satışının yapılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 7: 6360 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişilikleri kaldırılan Murgul İlçesi Damar Belediye Başkanlığı, Şavşat İlçesi Meydancık Belediye Başkanlığı ve Yusufeli İlçesi Kılıçkaya Belediye Başkanlığından İl Özel İdaresine devredilen ve Köy Tüzel Kişiliklerince kullanılan 12 kalemde yazılı taşınmazların Köy Tüzel Kişiliklerine devredilmesi.

K A R A R : 6360 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişilikleri kaldırılarak köye dönüştürülen Murgul İlçesi Damar Belediye Başkanlığı, Şavşat İlçesi Meydancık Belediye Başkanlığı ile Yusufeli İlçesi Kılıçkaya Belediye Başkanlığından İl Özel İdaresine devredilen ve Köy Tüzel Kişilikleri tarafından aktif olarak kullanılmakta olan 12 kalemde yazılı taşınmazların, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 46. maddesine istinaden Köy Tüzel Kişiliklerine devredilmesi ile ilgili talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 8: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13.maddesi hükümleri uyarınca İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önergenin görüşülmesi.

K A R A R : İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Ardanuç İlçesi Naldöken Köyü Arekler mevkiinde faaliyet gösteren Asfalt Plentinde bulunan Kırma-Eleme Tesisinin eski yıllarda kurulmuş olması nedeniyle sık sık arıza vermesi sonucu rantabl çalışmadığından, söz konusu Kırma-Eleme Tesisinin onarımının yaptırılması yada satışının yapılarak yenisinin alınması veya Asfalt Plentinde ihtiyaç duyulan agrega malzemesinin piyasadan temin edilmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 9: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13.maddesi hükümleri uyarınca İl Genel Meclisi üyelerince verilen Önergenin görüşülmesi.

K A R A R: İl Özel İdaresi tarafından İlimiz Merkez ve İlçe Köylerinde yapılan içme suyu tesislerinin su analizlerinin periyodik olarak yapılması ve analiz sonuçlarının incelenmesi talebinin Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.