Halk Oyunları

0
956

halk oyunlari

Artvin’de, doğa ile girişilen mücadelede her zaman için zorluklar olmuştur. Bu nedenle yöre insanı mücadeleci, çevik, çalışkan bir karakter taşır. Bununla birlikte Artvin, coğrafi konumu itibari ile de kültürler arası etkileşimin yaşandığı bir ildir. Artvin yöresi halk oyunları; Karadeniz, Kafkas ve Doğu Anadolu’ya has oyun karakteri göstermektedir. Genellikle erkek oyunlarında sertlik, savaşçılık, gurur gözle görülür temalardır. Oyunların sertlik ve çabukluk biçiminde oynanması yörenin coğrafi konumu ile bağdaşır. Kadın oyunlarında ise genellikle bolluk, bereket, zarafet, nezaket ve beceri temaları işlenir.

halk oyunlari 2 halk oyunlari 3