Mustafa Yenidünya Evi

0
548
mustafa-yenidunya-evi
mustafa-yenidunya-evi

Dörtgen planlı yapı, eğimli bir arazi üzerinde konumlanmış olup bodrum ve zemin katla beraber üç kattan meydana gelmiştir. Konutun güneyinde sokak bulunmaktadır. Yapıya giriş kuzey yönünde bulunan bahçe kapısından geçilerek bahçeye açılan giriş kapısıyla sağlanır. Kapının sağında ve solunda kare formlu birer adet pencere açıklığı yer almaktadır. Duvarları sıvalı olan taşınmazın birinci katında cephenin büyük bir kısmında uzanan ahşap ile yapılmış ve ahşap korkulukları olan balkon yer almaktadır. Balkonun sağında kare formlu büyük
iki adet pencere açıklığına yer verilmiştir. Bu balkon şeklindeki çıkmanın üzeri çatının dışa taşırılmasıyla kapatılmıştır. Balkonun bir kenarında betonarme bir bölüm yer almaktadır. Yapının üçgen alınlığının ortasında kare formlu küçük iki adet pencere bulunmaktadır. Yapının kuzey cephesi ovalı olup cephe; küçük, niteliksiz pencere açıklıklarıyla hareketlendirilmiştir. Yapının batı cephesi moloz taş malzemeyle yapılmış olup çatı alınlığına
dikdörtgen formlu iki adet pencere ile birinci kat cephesine sonradan açılan bir pencere yerleştirilmiştir. Beşik çatısının üzeri kiremit kaplı taşınmazın geniş tutulan saçak altları ahşap ile kaplıdır. Konutun bahçe duvarının sokağa bakan güneybatısına ekli durumdaki çeşme duvar içine oyulmuş durumda sivri kemerli bir yapıya sahiptir. Kitabesi bulunmayan çeşmenin kemer kısımları düzgün kesme taş ile yapılmış ve sonradan üzeri sıvanmıştır.
Çeşmenin iç kısmı tuğla malzemeyle yapılmış olup yer yer dökülmeler meydana gelmiştir. Oldukça sade ve ihtiyaca binaen yapılmış yapının ön cephesinde yer alan balkon korkulukları hariç nitelikli herhangi bir detayı yoktur.