Sadık Demir Evi

0
566
sadik-demir-evi
sadik-demir-evi

Eğimli bir arazide konumlanan kare planlı taşınmaz; bodrum, zemin ve çatı katıyla beraber dört kattan oluşmaktadır. Konutun doğusunda ve güneyinde bahçesi yer almaktadır. Vadiye bakan doğu cephesinin bodrum katı moloz taş malzemeyle yapılmış olup giriş cephenin orta ekseninde yapılmış kapı açıklığından sağlanmaktadır. Giriş kapısının sağında ve solunda taş söveli, ahşap kasalı ve ½ oranlı pencereler bodrum katın aydınlatılmasını sağlamaktadır. Cephenin zemin katının beden duvarına açılan beş adet pencere açıklığı bodrum kattakiler ile aynı olup taş söveli, ahşap kasalı ve ½ oranlıdır. Birinci katta Artvin konutlarında sık görülen taş balkon demir  korkuluklu olup orta eksene yerleştirilmiş ve cephenin yarısını saplamaktadır. Balkona açılan kapının sağında ve solunda bulunan ikişer adet pencere taşınmazda bulunan pencere özelliklerini yansıtmaktadır. Cephenin kat aralarını taş silmelerle kesilmiş köşelerde çatıdan zemine kadar taş plasterler dikkat çekmektedir. Çatı katındaki üçgen alınlığın kenarları da taş silmelerle kesilmiş olup orta eksende bulunan iki adet pencere; taş söveli ve üstten yuvarlak kemerlidir. Üçgen alınlığın alt kenarlarında bulunan yuvarlak havalandırma delikleri alınlığa hareket kazandırmıştır. Konuta giriş kapılarından biri de bu cephede birinci kattadır. Bu giriş kapısı taşınmazın orijinalinde
olmayıp sonradan yapılan müştemilatta açılmıştır. Taşınmazın batı cephesinin zemin katı sağırdır. Birinci katında orijinalde yapının pencere karakterine uygun dört adet pencere varken yakın bir zamanda beton ile kapatılmıştır. Çatı katının üçgen alınlığı doğu cepheninki ile aynıdır. Konutun güney cephesine çatı hizalı ve zemin kat hizalı birbirine ekli briket ve tuğladan yapılmış müştemilatlar eklenmiştir. Yapının çatısı kırma çatıyla kapatılıp alaturka
kiremitle örülmüştür.