Öğretmenler iş bıraktı: “Mesleğimizin onuruna hakaret”

0
146

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptal edilmesini isteyen eğitim sendikaları ülke genelinde 1 günlük iş bıraktı. Öğretmenler, “Bugün mesleğinin onuruna sahip çıkılacağını gösterme günüdür” dediler.

Eğitim sendikaları, 19 Kasım’da düzenlenecek Kariyer Basamakları Sınavı öncesi Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı ülke genelinde iş bırakma eylemi düzenledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) başta olmak üzere; ekonomik talepler ile öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına karşı bir araya gelen öğretmenler ülke çapında iş bıraktı. Eğitim Sen, Eğitim İş, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özgür Eğitim Sen, Eğitim Hak Sen, Eksen Eğitim Sen, İdeal Eğitim Sen, Eğitim Söz Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası, TÖB-SEN ve Engelsiz Eğitim Sen olmak üzere 14 eğitim sendikasının, öğretmenleri unvanlara bölüp eşitsizlik yaratan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı oluşturduğu Eğitim Sendikaları Güç Birliği, geçtiğimiz günlerde bir araya gelip 2 Kasım’da iş bırakma eylemi kararı almıştı.

Artvin’de Merkez İlçede bir araya gelen Eğitim-Sen ve Eğitim-İş Sendika temsilcileri ve üyeleri, Borçka, Hopa ve Ardanuç’ta ise Eğitim-Sen temsilcileri ve üyeleri 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirerek basın açıklaması düzenlediler.

ArtvinOgretmenlerIsBirakma1 ArtvinOgretmenlerIsBirakma4 ArtvinOgretmenlerIsBirakma3 ArtvinOgretmenlerIsBirakma2

ARTVİN
Artvin’de 14 sendikadan sadece Eğitim-Sen ve Eğitim-İş’in temsilcilikleri bulunduğu için 2 sendika temsilcileri ve üyeleri dün iş bırakarak saat 12.30’da Halitpaşa Meydanında bir araya gelen eğitimciler basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklaması gerçekleştirilmeden önce eğitimcilere desteğe gelen DİSK/Genel-İş Artvin Temsilcisi Selim Bilgin, Halkevleri Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi Dursun Ali Koyuncu serbest kürsü konuşması gerçekleştirerek emeğine onuruna sahip çıkan eğitimcilerin yanında olduklarını vurguladı.

Serbest kürsünün ardından Eğitim-İş Artvin temsilcisi Filiz Yılmaz basın açıklamasını okuyarak “Bugün eğitim emekçisinin, haksızlıklar karşısında susmayacağını, baskılara boyun eğmeyeceğini, mesleğinin onuruna, çocuklarının geleceğine sahip çıkacağını göstermenin günüdür” dedi.

Basın açıklaması Eğitim-Sen İl Temsilcisi Köksal Gümüş’ün açıklaması ile devam etti. Gümüş açıklamasında “Meslek itibarımız, haklarımız ve geleceğimiz için eğitim emekçileri olarak bugün iş bırakıyoruz” dedi.

Bugüne dek Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim alanında örgütlü sendikaların sesini duymamakta ısrar ettiğini ifade eden Gümüş, “Mücadelemize katkıları eşsiz olan, demokratik eğitim hareketinin önderlerinden Fakir Baykurt’un dediği gibi ‘Öğretmen el açmaz, öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez; öğretmen ders verir! ‘Bugün verdiğimiz ders bizi hiçe sayan, taleplerimize kulak tıkayanlara birlikteyiz ve buradayız dememizdir! Halkın öğretmenleri, mücadele tarihinin hiçbir safhasında bir keyfiyet sonucu ya da dar grupların çıkarları doğrultusunda iş bırakma eylemi kararı almamıştır. Bizi ‘eylemmatik’ olarak tanımlayanlara cevabımız şudur ki bizleri iş bırakmaya sizler zorladınız, sizler mecbur bıraktınız! Yaşanan bir mağduriyet varsa, öğretmenler alanlarda sesini yükseltmek zorunda bırakıldıysa bunun sorumlusu sizlersiniz! Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyete, onun kurucu değerlerine, kamusal, bilimsel, laik ve demokratik eğitim mücadelesine inanlar bugün direnişi büyütüyor. Ve tekrar ediyoruz ki bu eğitim emekçilerinin bir uyarısıdır ve taleplerimiz karşılanana kadar da birlikte mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadeleriyle açıklamayı sonlandırdı.

OgretmenlerIsBirakmaHopa4 1 OgretmenlerIsBirakmaHopa3 OgretmenlerIsBirakmaHopa2 OgretmenlerIsBirakmaHopa1

HOPA
Eğitim-Sen Hopa Şubesi Hopa Meydanı’nda bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Sendika Temsilcisi Zeliha Yıldırım’ın okuduğu basın açıklamasında; Eğitim Sen’in kanun tasarısının konuşulmaya başladığı ilk günden bu yana öğretmenlerin ortaklaşa mücadele etmesinin gereğine inanmış olduğu, basın açıklamaları, imza kampanyaları, mitingler düzenlediği ve bu amaçla her türlü girişimde bulunduğu, tüm eğitim sendikalarına gerekli çağrıları yaptığı, birlikte mücadele etme adına her türlü fedakârlığı ortaya koyduğu vurgulandı.

Eğitim-Sen’in girişimlerinin ve öğretmenlerin meslek onuru için ortaya koydukları bu çabanın sonuç verdiğini ve 14 Ekim tarihinde eğitim alanında örgütlü ve mücadeleden yana olan sendikalar bir araya geldiğini belirten Yıldırım, “Bizler, kariyer basamakları sınavının iptali, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi, yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret artışı, güvenceli iş, kamusal ve demokratik eğitim mücadelesini sürdürmeye kesintisiz bir iradeyle devam edecektir” dedi.

KEMALPAŞA
Kemalpaşa’da da basın açıklaması gerçekleştiren Eğitim-Sen’li öğretmenler ilçe meydanında bir araya geldi. Sendika temsilcisi Koray Emiralioğlu’nun okuduğu basın açıklamasında “Öğretmenlerin temel haklarını, ekonomik taleplerini ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye alan yeni bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Ay sonunu getiremeyen, kirasını ödeyemeyen, faturalarını ödemekte zorlanan bir eğitim emekçisinin mesleğini sağlıklı şekilde yapabilmesi ve nitelikli bir eğitim verebilmesi mümkün değildir. Eğitim emekçilerinin günümüz koşullarındaki acil ihtiyacı kariyer değil, insanca yaşayacak ücret, sağlıklı çalışma koşulları ve güvenli gelecektir” denildi.

BorckaOgretmenlerIsBirakma3 BorckaOgretmenlerIsBirakma2 BorckaOgretmenlerIsBirakma1

BORÇKA
Borçka’da basın açıklaması gerçekleştiren Eğitim-Sen kent meydanında toplandı. Ferhat Kaya’nın okuduğu basın açıklamasında 14 sendikanın bir araya gelerek ortaya koyduğu talepler şu şekilde sıralandı:

*19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesi, *Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi, *Tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması, *Kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi, *Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi, *Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi, *Öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması.

ARDANUÇ
Eğitim-Sen’li öğretmenler 19 Kasım’da düzenlenecek Kariyer Basamakları Sınavı öncesi Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı Ardanuç’ta da basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendika temsilcisi Barış Gültekin’in okuduğu basın açıklamasında “Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen, MEB ısrarla somut bir adım atmamaktadır. Türkiye’de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaşlarla çalışmak zorunda kalan başka bir meslek grubu yoktur. Öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli ayrımına yenilerini eklenirken, eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleği de eklenmek istenmektedir.  Öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde değildir. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza ve geleceğimize yönelik taleplerimiz görmezden gelinmekte, insanca yaşam ve insan onuruna yakışır ücret taleplerimiz yok sayılmaktadır” denildi.

Dilan Şahinbaş