Ortacalar Köyü Camii

0
537
Ortacalar Köyü Camii
Ortacalar Köyü Camii

Ortacalar Merkez Camisi, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı Ortacalar Köyü’nde bulunmaktadır. 1757 yılında (Hicri 1170) yapılmıştır. Camii’nin minber ve tavan süslemeleri dikkat çekmektedir.

Kitabesine göre yapı Hicri 1170 (Miladi 1757) yılında inşa edilmiştir. 1908 yılında, ahşap tavanla birlikte, ahşap minberi yapılmıştır. 1955’te minaresi eklenirken, 1964 yılında son cemaat yeri bugünkü şekle getirilmiştir. Kısmi onarımlar geçiren camii, ibadete açık durumdadır. Kuzeyden güneye doğru alçalan meyilli bir alan üzerinde bulunan yapının kuzeyinde, iki katlı son cemaat yeri, kuzeybatı köşesinde minaresi bulunmaktadır. Yapının tümü dıştan kırma çatıyla örtülmüştür. Ana mekânın üstü düz ahşap tavanlıdır. Orta yerinde sekizgen biçiminde, zengin süslemeli göbek süsleme bulunmaktadır.

Yapı, cephelerinden ziyade, minber ve tavan süslemesi yapının önemini artırmaktadır. Halen Camii olarak işlevini sürdürmektedir.