Salih Coşkun Evi

0
562
salih-coskun-evi
salih-coskun-evi

Kısmen eğimli bir araziye konumlanan yapı, dörtgen planlı olup zemin ve bodrum dâhil üç kattan oluşmaktadır. Taşınmaz kuzey, güney ve doğuda bahçeyle çevrelenmiştir. Geleneksel Artvin konutlarının özelliklerini yansıtan taşınmazın Çoruh Vadisine bakan doğu cephesinin bodrum katına giriş buradan sağlanmaktadır. Muhtemelen ahır olarak kullanılan bodrum katının beden duvarları moloz taş malzemeyle yapılmış olup üzeri sıvanmıştır. Basit ve yalın olarak yapılan bodrum kat giriş kapısının sağında ve solunda ½ oranlı, ahşap kasalı pencere açıklıkları bu katın aydınlatma elemanlarıdır. Zemin kattaki ½ oranlı, ahşap kasalı dört adet
pencere açıklığından solda bulunan üçünün ahşap kasaları beyaz boya ile boyanmıştır. Bu cephede birinci katta cephe boyunca uzanan ahşap balkon dışa taşıntı yapar şekildedir. Üçgen çatı alınlığı balkonun üzerini kapatmak için dışa çıkıntı yapmış olup alınlığın bu bölümünü balkondan buraya uzanan basit olarak yapılmış dört adet ahşap direk desteklemektedir. Birinci katta ½ oranlı, ahşap kasalı dört adet pencere ve çatı alınlığında orta eksene yerleştirilen üstten yuvarlak kemer şekilli iki adet pencere açıklığı, konutta aydınlatılmaya verilen önemi göstermektedir.Taşınmazın kuzey cephesinin sol tarafına, birinci katın hizasına uzanan betonarme müştemilat eklenmiştir. Cephenin bir bölümünü kapatan müştemilatın kenarında zemin katta ahşap kanatlı giriş kapısı, giriş kapısının sağında ½ oranlı iki adet, birinci katta ½ oranlı ahşap kasalı dört adet pencere açıklığına yer verilmiştir. Taşınmaza girişin sağlandığı bir diğer kapı açıklığı da güney cephenin zemin katında bulunur. Bu cephede zemin katın önü betonarme bir platform ile düzleştirilmiştir. Taşınmazın batı cephesi, çatı alınlığında basık kemerli küçük bir pencere açıklığının haricinde sağırdır. Beşik çatılı taşınmazın çatısının üzeri sac ile kapatılmıştır.