Eski Tekel Müdürlüğü Binası

0
549
eski-tekel-mudurlugu-binasi-ana
eski-tekel-mudurlugu-binasi-ana

Binanın yapılış tarihi giriş kapısındaki kitabeden öğrenmekte olduğumuz üzere Miladi 1908’dir. Çarşı
Mahallesi, Tekel Sokak No:14’de bulunmaktadır. Bina zemin katı ve çatı katıyla birlikte dört kattan meydana
gelmektedir. Yapının zemin katı, bodrum olarak kullanılmaktadır. Birinci kata giriş, kuzeyde bulunan çift kanatlı
ahşap kapıdan sağlanmaktadır. Girişten itibaren kuzey-güney istikametinde uzanan bir holle karşılaşılır. Bu holün
sonundaki ahşap merdivenlerle ikinci kata çıkılmaktadır. İkinci katın kuzeyinde bir balkon yer alır. Bu balkon
birinci katın girişinin üzerindedir. Yan cephelerden bir cephe hariç diğer yönlere dikdörtgen formlu pencereler
açılmıştır. Yapıda katlara geçişler, silmeler vasıtasıyla vurgulanmıştır. Süsleme açısından oldukça yoğun
bezemeler görülür. Bu bezemeler, birinci kata giriş cephesi olan kuzey cephede yoğunlaşmıştır. Süslemeler
bitkisel ve figüratif şekildedir. Köşelere kare şekilli sütünceler yerleştirilmiştir. Bu sütüncelerin başlıkları bitkisel
şekilde tezin edilmiştir.

Giriş cephesindeki pencereler dikdörtgen formdadır. Pencerelerin üzerinde melek motifleri
bulunmaktadır. Ayrıca kat aralarında dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış bitkisel süslemeler yer almaktadır.
Birinci katın giriş kapısı ahşaptandır ve oyma tekniğinde yapılmıştır. Kapı iki kanatlıdır ve geometrik motiflerle
süslenmiştir. Binanın üzeri, çift taraflı eğimli çatıyla örtülmüştür. Yapı, içten ve dıştan beyaz renkte sıvanmıştır.