İnanlı Köyü Camii

0
782
inanli-koyu-camii
inanli-koyu-camii

Kitabesi bulunmadığı için yapının hangi tarihte inşa edildiği kesin olarak tespit edilememiştir. Ancak gösterdiği mimari özelliklerinden dolayı XIX. yy’a yapıldığına tarihlenmektedir. Köylüler tarafından inşa edilen Camii’ye daha sonra son cemaat yeri eklenmiş ve ileride de alt kat dışa kapalı hale getirilmiştir. Bunların yanı sıra kısmi onarımlar
geçiren camii, hala ibadete açık bulunmaktadır.

Köyün içinde etrafı evlerle çevrili düz bir alan üzerine inşa edilen yapının kuzeyinde 2.29 m derinliğinde son cemaat yeri bulunmakta olup ana mekân dıştan 7.30×7.14 m ölçülerinde kareye yakın plana sahiptir. Camii’nin minaresi bulunmamaktadır. Ana mekân cephesi 0.80 m kalınlığında dolgu duvar tekniğinde örülmüştür. Cephe kaplamalarında tek tarafı düzeltilmiş değişik ebatlardan oluşan moloz taş malzeme kullanılmıştır ve kireç harçlı
derzler cepheye hakimdir. Son cemaat yeri ahşaptan yapılmıştır. Caminin minberi, mahfili ve tavanı ahşap malzeme kullanılarak yapılmıştır.

Küçük ebatlı mescit görünümündeki camiinin cepheleri orijinal dokusunu koruması açısından önemlidir.