Bakırtepe Köyü Camii

0
1268
bakirtepe-koyu-camii
bakirtepe-koyu-camii

Camii, Yusufeli İlçesi, Bakırtepe Köyü’nde bulunmaktadır. Harime girişi sağlayan portalin üzerinde bulunan kitabesine göre, Hicri 1314 tarihinde inşa edilmiştir. Halen ibadete açık durumdadır.

Doğu-batı doğrultusunda uzanan meyilli bir arazi üzerine inşa edilmiştir. Yapının kuzeyinde 3.78 m derinliğinde son cemaat yeri, son cemaat yerinin batısında odunluk, kuzeybatı köşesinde ise minaresi bulunmakta olup ana mekân dıştan 11.00×10.92 m ölçülerinde yaklaşık kare planlıdır. Hemen yanından geçen karayolu ile belirlenen yapının doğu cephesi, ana mekân ve son cemaat yerinin bu yöndeki yüzeylerinden oluşmaktadır. Son
cemaat yeri bu yönde dışa kapalı tutulmuşken ana mekân güney köşesinde büyükçe bir adet, üst kısmında ise oldukça küçük tutulmuş iki adet, düz atkı taşlı ve dikdörtgen formlu toplam üç adet pencere yer almaktadır. Cephenin taban seviyesi toprakla kaplanmış olup, üzeri sonradan betonla koruma altına alınmıştır. Sonradan yapıldığı anlaşılan yüksekçe tutulmuş kaide üzerine oturtulmuş ahşap minare silindirik gövdelidir. Minare gövdesi
yakın tarihte sacla koruma altına alınmıştır. Süsleme açısından camii oldukça sadedir. Camii’nin mihrabı düzgün kesme taş malzeme kullanılarak yapılmıştır. Son cemaat yeri ahşap-briket karışımı iken, iç mekânın geri kalan kısmı ahşaptır. Çatı saçakla kaplanmıştır.

Camii, günümüze kadar çok az değişim ile büyük oranda orijinalliğini muhafaza ederek günümüze kadar ulaşmıştır ve hâlâ camii olarak kullanılmaktadır.