Maçahel’deki HES’e izin çıkmadı

0
734
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Artvin’in Borçka ilçesinde yapılması planlanan Camili Regülatörü ve HES projesinin ÇED süreci sonlandırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Artvin’in Borçka ilçesinde yapılması planlanan ve 5 yıldır görüşmeleri süren, Camili Regülatörü ve Hidro Elektrik Santrali (HES) projesinin tarım alanlarına, biyoçeşitliliğe ve ekosisteme zarar vereceği gerekçesiyle Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci sonlandırıldı.
Gen Koruma ve Biyosfer Rezervi Alanı olması nedeniyle durduruldu
ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, özel bir firma tarafından Artvin’in Borçka ilçesi, Camili Köyü Mevkisi, Camili Deresi ile Efeler Deresi üzerinde “Camili Regülatörü ve HES Projesi” yapılması için 30 Nisan 2013’te Bakanlığa Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliği kapsamında izin alınması için başvuruda bulunuldu. Bu kapsamda 19 Eylül 2013’te Artvin’de halkın katılımı ve 24 Eylül’de de Kapsam ve Özel Format Belirleme toplantıları yapılarak, Bakanlıkça projenin planlandığı alanın “Gen Koruma ve Biyosfer Rezervi Alanı” olması nedeniyle, alanla ilgili detaylı bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmesi istemiyle projenin ÇED süreci durduruldu.
Kafkas Ekolojik Bölgesi dikkate alındı
Bunun üzerine firma tarafından istenilen bilgiler ışığında ÇED Raporu hazırlanarak, 31 Temmuz 2017’de Bakanlığa yeniden başvuruda bulunuldu ve 8 Eylül 2017’de 1. İnceleme Değerlendirme Toplantısı yapılarak, komisyon üyeleri tarafından istenilen çalışmaların tamamlanmaması ve yeterli bulunmaması nedenleriyle projenin ÇED sürecinin yeniden durdurulması kararı verildi. Bakanlıkça yapılan nihai değerlendirme sonucunda projenin tarım alanlarına, bölgeye has “Kafkas Irkı Arı Popülasyonu”na, önemli doğa alanı niteliğindeki “Kafkas Ekolojik Bölgesi” özelliğine haiz biyoçeşitliliğe ve değerli orman ekosistemine etkileri dikkate alınarak HES’in yaratacağı çevresel ve sosyal etkileri bütüncül olarak değerlendirildiğinde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı kanaatine varıldı. Buna göre Bakanlıkça HES projesinin ÇED süreci 23 Kasım 2018 itibarıyla sonlandırıldı.