Adakale Hamamı

0
569
adakale-hamami
adakale-hamami

Kitabesi bulunmayan yapının hangi tarihte ve kimin tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak XVI. yy’dan başlayarak uzun süre Osmanlılara bağlı sancak merkezi olan mahalde bulunan hamam, muhtemelen XVIII. yy’da inşa edilmiştir.

Yapı, İskender Paşa Camii ve türbe kompleksinin yaklaşık 25 m güneydoğusunda, meskun mahalin içinde bulunmaktadır. Hamam dıştan 13.93×6.70 m ölçülerinde dikdörtgen bir çerçeve içerisinde; batıda soyunmalık, peşine ılıklık, ardından sıcaklık, peşine de külhan kısmı bulunmaktadır. Soyunmalığın üzerinde, bağdadi tarzda bir konut bulunmaktadır. Yapının doğu cephesi, külhanın bu yöndeki yüzünden oluşmaktadır. Orta kısmında yuvarlak
kemerli ocak yeri haricinde cephe dışa kapalıdır. Güney cephesi külhan, sıcaklık, ılıklık ve soyunmalığın ortak yüzeylerinden oluşmaktadır. Muhtemelen bir ahşap sundurmayla koruma altına alınmış olan soyunmalık cephesindeki kapıdan geçildiğinde günümüzde odunluk olarak kullanılan üzeri ahşap tavanlı 5.16×4.73 m ölçüsündeki kare planlı soyunmalık bölümüne girilmektedir. Buranın doğu yönündeki duvarında bulunan 1 m
enindeki ikinci bir kapıyla kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı ve oldukça dar tutulmuş ılıklık kısmına geçilmektedir.

Cepheler 0.60 m kalınlığında, dolgu duvar tekniğinde örülmüştür. Cephe duvarları moloz taş malzemeye sahiptir. Sıcaklığın iç duvarları sıvalıdır. Hamam, günümüzde terke dilmiş durumdadır.