Beğlevan Köprüsü

0
596
Beğlevan Köprüsü
Beğlevan Köprüsü

Yapı üzerinde kitabe bulunamadığından hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir. Ancak yörede yaygın olarak bulunan bu köprülerin geç Osmanlı döneminde yapıldıkları dikkate alındığında, buranın da muhtemelen XVIII. yy’ın sonlarında inşa edildiği söylenebilir. Günümüze korkulukları hariç, sağlam olarak ulaşmıştır. Beğlevan deresi üzerinde bulunan köprü, kuzeybatı-güneydoğu istikametinde olmak üsere, döşeme uzunluğu 20.90 m,
genişliği 2.93 m ve kemer yüksekliği 8.70 m, genişliği ise 17.30 m olan tek gözlü ve yolunun eğimli olduğu köprüler grubuna girmektedir.

İki kademeli sivri kemerle vurgulanan köprü gözünün güneydoğu ayağı, ana kaya üzerine
oturtulmuşken, diğer taraftaki dere yatağı içine yerleştirilmiştir. Kemerlerinde iyi işçilikli düzgün kesme taş, tempan duvarlarında ise moloz taş malzeme kullanılmıştır