Çiftçi ve Kooperatiflere Büyük Destek

0
730

ARTVİN-Tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere, Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması ile ilgili usul ve esaslar 16 Aralık 2015 tarih ve 29564 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda. Büyükbaş Hayvancılık, Küçükbaş Hayvancılık, Kanatlı Sektörü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Sera Modernizasyonları, Tohum, Fidan, Fide Üretimi, Çok Yıllık Yem Bitkisi Üretimi, Sulama Yatırımları gibi tarımsal üretimin vazgeçilmez konularında % 100 oranında faiz indirimi ile Yatırım Kredisi kullandırılacağı açıklandı..

Konu hakkında görüş bildiren İl Müdürü İshak Hacıkamiloğlu; uygulanabilecek proje yelpazesinin çok geniş olduğunu, Söz konusu Düşük Faizli Kredilerin İlimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelik ve büyüklükte olduğunu belirterek üreticilerimizin projeden sonuna kadar faydalanması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca çiftçilerin projelerin üst limitlerine bakılmaksızın ihtiyacı kadar kredi kullanmak suretiyle projeden faydalanabileceğini de belirtildi..

Yukarıda belirtilen yatırım konuları kapsamında başvuruların T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine yapılması gerekmekte olup, projeler Banka ve Tarım Kredi Kooperatifinin kendi mevzuatı