Dere Mahallesi Ahmet Çavuş Sokakta Bulunan Konut

0
668
ahmet-cavus-sokak
ahmet-cavus-sokak

Dörtgen planlı, bodrum ve zemin katla beraber üç kattan meydana gelen taşınmazın batısında sokak, güneyinde ve doğusunda bahçe bulunmaktadır. Bağdadi tarzda inşa edilen konutun beden duvarları ahşap ve taş malzemeyle inşa edilmiştir.

Ahır olarak kullanılan bodrum katına giriş doğu cephede yer alan kapı açıklığından sağlanır. Kapının sol tarafında üç adet küçük pencere bulunur. Bodrum katın beden duvarları tuğla ve moloz taş malzemedir. Zemin kat ve birinci kat beden duvarı bu cephede tamamen ahşaptır. Zemin katta iki, birinci katta ise üç adet küçük kare formlu pencere açıklığı mevcuttur. Konutun güney cephesinde cephenin bir yarısı moloz taş, diğer yarısı tamamen ahşap malzemeyle yapılmıştır. Zemin katta orta eksende yer alan çift kanatlı ahşap kapı açıklığı ile konuta giriş sağlanır. Kapı açıklığının solunda yer alan küçük boyutlu dörtgen formlu iki adet pencere ile birinci katta ½ oranlı ahşap kasalı ve kanatlı dört adet pencere açıklığı bu cephedeki aydınlatma elemanıdır. Konuta giriş sağlayan bir diğer kapı açıklığı da kuzey cephenin zemin katında bulunmaktadır. Zemin katın beden duvarlarının tamamen moloz taş olduğu cephenin zemin katı boyunca uzanan; ahşap ve sacdan oluşan müştemilatın kenarında mazgal şeklinde tek pencere bulunmaktadır. Ahşap beden duvara sahip birinci katta ½ oranlı, ahşap kasalı ve kanatlı pencere açıklığı mevcuttur. Konutun sağır olan batı cephesinin beden duvarları tamamen moloz taş malzemeyle yapılmıştır. Konutun geniş tutulan saçak altlarının ahşap kaplamaları bozulmuş olmakla beraber kırma çatısının
üzeri alaturka kiremit ile kaplıdır.