Kaçkal Manastırı (Gunatlis Vani Manastırı)

0
1155
kackal-manastiri
kackal-manastiri

Artvin (Merkez) Alabalık Köyü’nde yer almaktadır. Kitabesi bulunmayan yapının, bölgede önemli dini faaliyetlerde bulunan Rahip Grigor Kanzda tarafından, muhtemelen VIII. yy’ın sonunda Bagratlılar döneminde kurulduğu yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır. Yapı, doğu-batı doğrultusunda, dikdörtgen çerçeve içerisinde, bazilikal planlı olup dıştan 10.00×7.35 m ölçülere sahiptir. Kilisenin doğu cephesi, istinat duvarı üzerine oturtulmuş olup apsis ve pastoforion odalarının bu yöndeki yüzeylerinden oluşmaktadır. Batı cephe, orta nef ve yan nefin bu yöndeki yüzeylerinden oluşmaktadır. Kuzey cephe tamamıyla ana kayayla birleştirilmiştir. Kuzey nefin doğusunda apsis ve kare şeklinde iki niş vardır. Yapıdan günümüze herhangi bir süsleme ulaşmamıştır. İç mekândaki halen mevcut sıvalardan freskli süslemeye sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Yapının beden duvarları dolgu duvar tekniğinde örülmüştür. İçten ve dıştan kaplama olan duvarın ortası harçla tutturulmuş moloz taşlardan oluşan malzeme ile kuvvetlendirilmiştir. Düzgün kesme taş ve farklı boyutlardan oluşan kaba yonu taşlar da kullanılmıştır.