Sinan Arslan Evi

0
582
sinan-arslan-evi-ana
sinan-arslan-evi-ana

Kitabesi bulunmamakla beraber, muhtemelen 19. yüzyıl sonunda inşa edilmiştir. Dört kattan
oluşmaktadır. Günümüze oldukça harap bir şekilde ulaşmıştır. En altta bulunan katın, depo olarak kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Günümüzde de aynı amaçla kullanılmaktadır. Zeminin üzerinde bulunan birinci kata, güney
taraftaki kapıdan ulaşılır. Giriş bir sofaya açılmaktadır. Artvin Evleri’nin karakteristik özellikleri bu evde de
görülmektedir. Üslup olarak, orta sofalı ev grubuna girmektedir. Bu sofanın sağında ve solunda, birer odaya yer
verilmiştir. Odalara girişler, ahşap kapılarla sağlanmıştır. Tavanlar diğer yapılarda olduğu gibi, yüksek tavan
uygulanmıştır. Bu kat günümüzde ev olarak kullanıldığı için, sonradan yapılmış tuvalet ve banyo girişin solunda
bulunur.

Üçüncü ve dördüncü katlara girişlerde, yine aynı cepheden sağlanmaktadır. İkinci katta uygulanan plan
şeması, üst katlarda da tekrarlanmıştır. Pencereler dikdörtgen tarzda yapılmış ve süsleme kullanılmıştır. Yapıldığı
dönemde, beyaz olarak boyanan bina, günümüzde sarı renge boyanmış ve oldukça harap bir vaziyette günümüze
ulaşmıştır. Süsleme unsurlarına rastlanmamıştır.

Koruma Kurulu tarafından tescil edilen bina günümüzde yıkılmıştır. Fakat Bakanlığımızın desteğiyle aslına
uygun olarak yeniden yapılmaktadır.
T