Tescil Başvuruları ‘E-İmza’ İle Yapılacak

0
755

ARTVİN-Artvin Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamada, ticari tescil başvurularının yapılabilmesi için firma sahipleri ve yetkililerinin e-imza alması gerektiği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Artvin Ticaret Sicil Müdürü Yaşar Kars tarafından yapılan açıklamada; Artvin Merkez, Şavşat, Ardanuç ile Yusufeli ilçelerinde faal olan ve Artvin Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı şirket, kooperatif ve gerçek kişi işletmelerine ait dosyaların, Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) aktarıldığı, Ocak 2016 itibariyle tescil başvurularının e- imza ile yapılması gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Yaşar Kars yayımlanan açıklamada şu bilgileri paylaştı;  MERSİS, ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu merkezi bir bilgi sistemidir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki “ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulabilen merkezi ortak veri tabanı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulur” hükmü sistemin yasal dayanaklarındandır.

Bu bağlamda, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası’nın uygulamış olduğu proje ile Ticaret Sicil Müdürlüğümüzde bulunan; Artvin Merkez, Şavşat, Ardanuç ile Yusufeli ilçelerinde faal olan ve Artvin Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı şirket, kooperatif ve gerçek kişi işletmelerine ait dosyalar, Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) aktarılmıştır.

Tescil işlemlerinin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi için firma sahibi ve yetkililerinin e-imza (Elektronik İmza) alarak, tescil başvurularını kendileri veya yetkili muhasebecilerinin marifetiyle, MERSİS üzerinden yapılması gerekmektedir.

MERSİS sistemi ülke satında tam olarak tesis edildiğinde;  “Kamunun ihtiyaç duyduğu bilgilerin tek noktadan sağlanması, Kamu kurum ve kuruluşlarının tacirlere ilişkin bilgi ve belge ihtiyaçlarının karşılanması,  şirket kuruluş ve işleyişlerinin basitleştirilmesi; Bilgilere güvenli, hızlı ve kolay ulaşım sağlanması,  Ticaret Sicili kayıtlarının merkezi bir veri tabanında birleştirilmesi ile anlık verilerle analiz ve raporlama yapılabilmesi gibi kolaylıklar sağlanacaktır.”