Müfit Erbilgin Evi

0
768
mufit-bilgin-evi
mufit-bilgin-evi

Yapıda kitabe bulunmamaktadır. Fakat gösterdiği üslup özelliklerinden dolayı 19. yy sonu 20. yy’ın başına tarihlenmektedir.

Çarşı Mahallesi, Halkevi Caddesi’nde bulunan yapı, zemin katla beraber üç kattan oluşmaktadır. Köşe dikmeleri ve silmeleri ahşap olan taşınmazın birinci ve ikinci kat pencereleri simetrik olup, dikdörtgen çerçeveli ve çift kanatlı ahşaptır.

İkinci katta, kat boyunca ahşap bir balkon yer almaktadır. Alaturka kiremitle kaplı olan kırma çatının, geniş saçağının altı ahşaptandır. Yapı günümüze oldukça harap bir şekilde ulaşmıştır.