Salih Bey Çeşmesi

0
480
salih-bey-cesmesi
salih-bey-cesmesi

Artvin Merkez Çayağzı Mahallesi Salihbey Camii yanında bulunmaktadır. Hicri: 1255 (Miladi:1810)
yılında Sait Bey tarafından yaptırılmıştır. Günümüzde işlemeyen çeşme, Çelebi Efendi Çeşmesi’ne
benzemektedir. Bu iki çeşmenin yanısıra Ardanuç ilçesi Aydın Köyü’nde ve Hopa ilçesi Merkez Kuledibi
Mahallesi’nde de, birer adet olmak üzere, geç Osmanlı dönemine ait çeşmeler bulunmaktadır.
Çeşme, Salih Bey Camii’nin kuzeybatı köşesinde, yakın tarihte inşa edilmiş olan üç katlı Kur’an
Kursunun bitişiğinde yer almakta olup, günümüzde üstten ve yandan kapatılarak orijinal durumu
bozulmuştur. Düz bir zemin üzerine inşa edilen yapı dıştan 3.30×2.30 m ölçülerinde, dikdörtgen bir kütleden
oluşmaktadır.

Üstü beton tabla ile koruma altına alınan çeşme, doğuya bakmaktadır. Güney yanı Kur’an Kursunun
alt kat cephesiyle çevrilirken, kuzey kısmının tabanı, buranın bitişiğinde bulunan üç basamakla kapatılmıştır.
Ön yüzeyinde 2.45 m eninde ve 0.20 m derinliğinde sivri kemerle vurgulanan çeşmenin tabanındaki yalak
kısmı sonradan betonla kapatılmıştır.

Herhangi bir süsleme bulunmayan çeşme, moloz yığma duvar üzerine, düzgün kesme taş kaplama
şeklinde inşa edilmiştir. Ayrıca kemerin yan yüzeylerinde moloz taş kullanılmıştır. Orijinal musluk
bozulmuştur, bunun yerine sonradan su tesisatı eklenmiştir, ancak bu da çalışmamaktadır. Kitabe hariç,
yüzeyi badanalanmıştır. Tipik bir Osmanlı çeşmesidir.