Aliye Keskin Evi

0
559
aliye-keskin-evi
aliye-keskin-evi

Yapıda kitabe bulunmamakla beraber, gösterdiği üslup özelliklerinden dolayı 20. yy’a tarihlenmektedir.

Çarşı Mahallesi, Türkocağı Sokak No:27’de bulunan yapı, zemin katla beraber üç kattan oluşmaktadır. Zemini depo olarak kullanılan taşınmazın, zemin kat ile birinci katı arasında ahşap hatıllar yer almaktadır. Bu kattaki pencereler dikdörtgen çevreli, çift kanatlı ve demir parmaklıdır. İkinci katta boydan boya ahşap bir balkon yer almakta olup, pencereler birinci kattaki pencereler gibidir. Geniş saçağının altı kapalı olan kırma çatısı alaturka kiremitle örülmüştür.